Blog Image

Artiklar - Hovbalans

Fysiologisk sekvens

HOVENS UTVECKLING Posted on Sat, March 10, 2018 18:28:45

I ett tidigare inlägg “‘X Rays, Beyond Balance I ett tidigare blogginlägg, “X Rays, Beyond Balance” introducerade KC La Pierre utövandet av fysiologisk sekvensering. Att förstå hur fysiologisk sekvensering kan tillämpas på hovens vävnadsstrukturer kan hjälpa oss att vara mer proaktiva i våra ansträngningar att förhindra problem utvecklas.

Fysiologisk sekvens förklarar den ordning, sekvens som fysiologiska processer sker.

Hovens vävnader delas in i tre typer:Mjuka vävnader, dynamiska och statiska.

Vävnader grupperas i tre typer, enligt den takt som de svarar på förändring: mjuk vävnad, dynamisk vävnad och statisk vävnad.

Mjuk vävnad är vaskulär, vilket betyder att den innehåller blod och nerver.

Varje förändring av stimulans mot mjuk vävnad förändrar omedelbart hur hästen påverkas och rör sig som svar. En sådan förändring påverkar foten nästan omedelbart, eftersom en förändring av hur hästen rör sig kommer att resultera i en förändring av hur stimulansen levereras till fotens mjukvävnad och därefter till den andra vävnaden i sekvensen,

Dynamic Tissue (dynmaiks vävnad):Den huvudsakliga vävnaden i hästfoten är hovbrosk och horn. Dessa är avaskulära strukturer (har ingen blodtillförsel eller nerver). Hovbrosk bildar grunden för hovens palmar (bakre) två tredjedelar, vilket innebär att formen på brosket i huvudsak bestämmer utformingen av hovkapseln.

I ett tidigare bloginlägg “X Rays, Beyond Balance” intoducerade KC L Pierre utövandet av fyiologisk sekvensering.

Att förstå hur det kan tillämpas på hästhovens strukturer kan hjälpa oss bli mer proaktiva i våra anstängningar att förhindra att problem utvecklas.

Hovbrosket och kronbandet arbetar tillsammans för att hålla upp den inre foten inuti hovkapslen.

Ett mjukt vaskulärt nätverka av blodkärl eller “dermis” sitter mellan den inre foten och hovkapseln. Dermis (läder/under-hud) har många viktiga funktioner i foten, vilken en är att ge näring till hovkapselns horn. Konformationen och hälsan på både hovkapseln och det underliggande brosket, tillsamannas med appliceringen av stimulans, avgör hur effektivt dermis kan leverera näringsämnen till hornet.

Den dynamiska hovkapseln är förmedlare av stimulans till foten inuti.

Hovkapselns form och hur friskt hornet är påverkar både hur dermis stimuleras och hur trycket levereras till brosk och kronband genom hela hästens steg.

Hovbrosk kan inte få sin näring från dermis utan lämpligt tryck, för att kunna utvecklas friskt.

Om hästen vid något tillfälle känner smärta i mjukvävnaden, kommer den att förändra hur foten belastas belastas, för att undvika smärtan. Detta kan vara mycket subtilt och om det lämnas oupptäckt kommer resultatet att vara en felaktig utveckling av hovbrosket och horn.

Fysiologisk sekvensering berättar för oss att dessa förändringar så småningom påverkar den statiska vävnaden, ben.

Statisk vävnad, ben vi förstår, är alltid i ett konstant tillstånd av att formas och omformas, men dess förändringar kan ta längre tid innan de blir uppenbara.

Förändringarna i ben är mindre omedelbart uppenbara än de andra vävnaderna i foten.

Pedalbenet, P3, hovbenet kan inte omformas (remodelling) på grund av att det saknar märgben, så modellering av detta grundfundament i foten är irreversibel.

Wolffs lag säger att celler anpassar sig direkt till kraftlinjen.

Med hjälp av en röntgen kan man av bencellernas täthet, se kraftlinjen och där modellering har skett, till exempel i fall där foten blivit kroniskt obalanserad.

Undersökning av fotens dynamiska strukturer, tillsammans med tillämpningen av fysiologisk sekvensering, kommer att peka på varför de statiska vävnadsförändringar har inträffat och hur de dynamiska vävnaderna kan hanteras för att förhindra ytterligare förändringar i benet.

Alla fotens vävnader befinner sig i ett konstant flödesläge.

Att observera förändringar, och förstå vad som är korrekt struktur och funktion, gör det möjligt för oss att säkerställa att vävnaderna utvecklas friskt.

I sin artikel “Did I do that ?”, Beskriver KC La Pierre hur han identifierade en ryttar-obalans genom att lägga märka till lateral utflytning i en av bakhovarna på var och en av hennes dressyrhästar. Ett rehabiliteringsprogram infördes för hästarna och ryttaren. Detta förhindrade orsaken till förändringarna och förhindrde vidare utveckling till benförändingar.

ETB Pegasus Gait Analysis-tekniken identifierar exakt var och när asymmetri eller oregelbunden gång sker. Mjuka vävnader måste vara fria från smärta för att hästen ska kunna röra sig och utvecklas så symmetriskt som möjligt.

Tidig identifiering och behandling av smärta och noggrann observation av dynamisk vävnad medan man är uppmärksam på fysiologisk sekvensering kan öka våra chanser att förebygga patologier.

Publicerad med tillstånd
Applied Equine PodiatryImmobilisering eller Stabilisering?

STABIL ELLER RÖRLIG HOV? Posted on Tue, February 27, 2018 19:08:47

Immobilisering eller
stabiliserig?

Kc La Pierre

Ju mer vi lär oss om hästens hov desto mer kommer vi att
inse vikten av stabilisering.

Utformningen av hovkapseln är ett under att skåda när man
undersöker hur varje enskild struktur är formad.

I min undervisning betonar jag vikten av att definiera
korrekt form och hälsa för varje en given struktur i sammansättningen, eftersom
vi då kan definiera funktionen av varje vävnadstruktur.

Hovväggen är i sig sammansatt av ett antal
vävnads-strukturer, var och en definieras av dess konformation och uppbyggnad av
dess vävnad.

När det gäller
hovkapseln definieras dess hälsa genom dess stabilitet.

Förhållandet mellan hornrör och lamell-härrörande horn
definierar väggens primära funktion vid vilken positionering som helst i
hovväggen. Till exempel: Tåregionen i hovkapseln har ett högt förhållande
primära hornrör till det lamell-härledda hornet, att jämföra med det motsatta i
förhållandet i trakten.

Primärt horn motstår
förvrängning, medan lamellehorn är väl lämpad för förvrängning och buffring Primärt
horn ger stabiliteten i hovens matris. Det primära horn som produceras vid
kronranden har relativt hög densitet.

Grunden, grunden,
grunden!

Vi måste se till grunden för varje vävnads-struktur för att
verkligen förstå dess uppbyggnad.

Grundfundamentet för tån är hovbenet, medan traktens
grundfundament är brosk.

Det är ett faktum att grunden i kaudala hoven (bakre fot) är
brosk och den dorsala (hovben) är ben.

Med ett högt förhållande primära hornrör till lamellhorn, i
dorsala hoven, kan vi dra slutsatsen att tåns
funktion är att ge stöd och skydd,
Inte i första han fysiskt stöd utan snarare att stödja rörelseförmågan.
Skyddet kommer i form av stabilisering,
vilket minskar vridmomentet
kring hovbenet och med ett lager lamellhorn
mellan hovbenet och hovväggens matris, skapas en buffrings-zon som skyddar
läderhuden.

Primärt horn erbjuder stabilitet till matrisen (matrix) som
kan liknas vid armeringsjärn (re-bar) till betong.

Tittar vi på trakterna
så finner vi att grundfundamentet är brosk
. Här har hovväggen ett högt
innehåll av lamell-härlett horn jämfört med primärt horn.

Detta förhållande
möjliggör distorsion (förvrängning) i kaudala foten (bakre fot), samtidigt som
läderhuden skyddas genom att buffra stöten i nedslaget.

Varför vill vi ha
distorsion i kaudala foten?

Det enkla svaret är; därför att grundfundamentet är brosk.
Genom hela kroppen finns ofta brosk för att skydda ben och detta är också sant
när det gäller hovbrosket.

Brosk spelar en viktig roll när det gäller att skydda
hovbenet och strålbenet från vridmomentet.

Hur kom jag till
denna slutsats?

Genom att ställa enkla
frågor:
Varför har strålen formen av en triangel? Eller varför är Frog stay
(där strålen är placerad) “V”-formad?

Som jag nämnde förut definieras funktionen på en
vävnads-struktur på dess konformation (form) och egenskaper. Fundamentet för
Frog stay (inklusive hörnstöden) är hovbrosk (ungular cartilage).

När jag föreläste på
“National Farriers Conference” i Normandie, Frankrike presenterade
jag en analogi, som hjälp, för att
förklara hovbroskets funktion.

Jag jämförde hovbenet med ett fordon och hovbrosket med ett
hästsläp.

Brosket till hovben liknades vid ett gångjärn (hitch) med
stabiliserings-stänger. Funktionen av släpvagnens hitch (upphängning) var att
minska eller eliminera vridmomentet på fordonet.

Stabiliserings-stängerna (fjärdingen) gav elastisk potential
för att stabilisera rörelsen och ytterligare minska okontrollerad rörelse på
fordonet.

Brosk har samma funktion. Att ha brosk med hög elastisk potential
reducerar effektivt vridmomentet på i hovbenet och strålbensapparaten.

Jag påpekade att stabilisatorstängerna möjliggör optimal
prestanda vid drag och om de avlägsnas kan överdriven rörelse uppträda på
fordonet.

Jag påpekade också att om hitchen skulle svetsas fast skulle
fordonet utsättas för extremt vridmoment och belastning.

Jag vet att detta är ett förenklat sätt att titta på
funktionen, men det hjälper ofta mina studenter att förstå skillnaden mellan
stabilisering, instabilitet och immobilisering (göras orörlig, fast).

Med denna förståelse kan mina studenter utvärdera det stora
utbudet av hästskor, bar-shoes (ringskor), flexibla skor, paddar och boots som
används idag.

En hov som är drabbad av instabilitet p.g.a. svagt brosk
kommer inte att fungera bra i flexibla skor, helt enkelt för att obegränsad
rörelse kan vara skadligt. En sådan hov kommer inte heller att fungera bra i
ringsko (bar shoes).

Anledningen: Brosk behöver tryck för att upprätthålla
eller återfå hälsa.

Brosk erhåller inte
sin näring direkt från cirkulationssystemet, så ökad cirkulation genom att
belasta strålen eller för att tillåta utvidgning är inte tillräckligt.

Brosk måste
stabiliseras inte göras orörlig. Hur åstadkoms detta? Genom att ge stabilitet
med elastisk potential.

Det finns många produkter där ute som kan ge dynamisk stabilitet
genom elastisk potential, till svaga hovar, med titanskor eller stål (fjäder)
sko är två sätt.

Produkten på bilderna är Perfect Hoof Wear, en polyester
wrap. Våra studenter lär sig att en
instabil fot kan stabiliseras genom att använda PHW och lägga till en flexibel
hästsko till wrappen vid krav på högre
prestanda.

Du hittar Perfect Hoof Wrap i webutiken på www.hovblans.com

Publicerad med tillstånd.
Applied Equine PodiatryNext »