Februari 1, 2010 The Equine Digital Elastosis Theory

Copyright 2010 Keith “KC” La Piere, RJF, MIAEP

Laminitis/Fång/Rotation

Är det möjligt att en vävnad som saknar elastisk potential kan erbjuda tillräcklig fashållning för benkolumnen i hästens fot?

En vanlig hovdeformation som inom konventionell veterinärmedicin
definieras som” Fång”, innebär en förskjutning av hovbenets läge.
Rotation definieras som en avvikelse i benkolumnen runt en led. 1 När vi tillämpar denna definition på benen inuti hoven (Fång)
är det förståeligt hur lamellernas funktion har blivit misstolkad. Som
sagt, lamellernas fastsättning har länge ansetts avgörande i den
konventionella hovmodellen. Åter, detta för att konventionell
veterinärmedicin arbetar utifrån premissen att det är denna fastsättning
som är ansvarig för hovbenets position inuti hovkapseln, och på så sätt
är hovkapselns form ansvarig för hovbenets position omkring hovleden.

Dessutom,
måste vi vara på det klara med vår definition av ”rotation”. Rotation
inom konventionell mening är inte alltid detsamma som deformationer i
hovformen. Den konventionella definitionen; vilken som helst avvikelse
från normal benkolumn omkring en led utgör en rotation.

Den definitionen fungerar inte inom parametrarna av AEP (Applied Equine Podiatry
). AEP erkänner att en leds belastningsyta måste vara i balans. Med
andra ord, hela belastningsytan i en led måste motta jämn belastning. Det
betyder dock inte att det är detsamma som att säga att alla ytor i en
led mottar belastningen samtidigt, det är att ange att ytor under
belastning mottar jämn fördelning av denna belastning.

Det
vanliga sättet att definiera rotation genom graden av lamellseparation
är bristfällig. Separation kan synas vid röntgen; likväl kan ledytorna
vara i balans, och motta jämn belastning genom hela rörelseomfånget runt
leden. Man måste förstå att den stress som resulterar i att de krafter
som framkallar rotation, är samma krafter som brukas av naturen för att
placera den påverkade ledens belastningsytor tillbaka i balans.

Förändring är resultatet av ben och brosk
under modellering och/ eller omformning. Dessa förändringar i ben
och/eller brosk är ofta betraktade som avvikelser. AEP ser dessa
förändringar som ändamålsenliga förändringar till den normala strukturen
i hästfotens grundfundament under den aktuella omständigheten, och
ändamålsenlig under de krafter som appliceras. Ändamålsenlig förändring definierar inte förändringarna som sunda;
det betyder helt enkelt att vi förstår orsaken till förändringarna.
Notera: Dessa förändringar leder inte alltid till sundhet för den
avsedda användningen av hästen.

De typer av hovdeformationer som
vi nu diskuterar (rotation) uppvisar ofta höga traktväggar, ojämnt
tillväxtmönster, lätt konkav utflytning vid tån, separation eller
sträckning av lamellranden, lamellhorn och läderhuden i tåområdet. Kom
ihåg, att där konventionell veterinärmedicin ser lamellernas integritet
med hoväggen som den predisponerande faktorn i denna typ av
hovavikelser, så lägger AEP märke till de subtila förändringar som sker i fotens bakre fastsättningsättningsanordning och stödjande fundament.

1 H.Strasser, S. Kells, Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation, Qualicum Beach, BC Canada, S. Kells, 2001
————————————————————————————————–
Det Inre fotvalvets rotation
Hur The Internal Arch Apparatus – IAA (det inre fotvalvet)
är fastsatt inne i hovkapseln är en aspekt som inte är behandlad inom
konventionell veterinärmedicin. När man har en klar förståelse av att
upphängningen av IAA åstadkoms genom det förhållande som kronbandet
håller till sidohovbrosken, och att detta förhållande influeras av
hovkapselns form, då ändras fokus och perspektivet på hovdeformationer.
Hur rotation sker:

Fokus på orsaken till rotation är inte längre lamellernas integritet, utan faller istället på deformationen
av hovbrosket, grundfundamentet som ansvarar för support och
upphängning av kronband, och slutligen IAA inuti hovkapseln.
En
förändring i uppbyggnaden av fundamentet i de caudala aspekten av foten
(sidohovbrosk) resulterar i stress runt hovbensleden vilket kan leda
till rotation. Den förlorade integriteten mellan lamell och hornförening
är med all sannolikhet ett sekundärt tillstånd, även om den
patofysiologiska orsaken till vävnadsskador, både i hovbrosk (Elastosis)
och lamelläderhud (basement membrane degradiation) troligen är desamma.
Histologiska studier indikerar att nedbrytning av lamellvävnad är ett
resultat av felaktig enzymatisk ombyggnad. (Pollit, 1990). Det är min
uppfattning att den mekaniska stress som skapas av samma enzymatiska
verkan även påverkar den bakre fotens stödjande fastsättningsstrukturer,
vilket resulterar i den faktiska mekaniska separationen. Om vi kan
hejda dessa förändringar i sidohovbroskens konformation tillräckligt
länge för att nå stabilisering till normal enzymaktivitet så skulle
separation och rotation kunna undvikas (se illustration lägre ner).

Efter att ha beskrivit hur rotation sker, är det viktigt att vi lägger märke till i vilket stadium av patologiska förändringar hästen upplever just nu.
Över tid modelleras ben och brosk inuti foten, vilket sannolikt
placerar ledernas belastningsytor i balans och det som en gång sågs som
rotation kommer vid någon punkt att ses som konformella förändringar av
fotens grundfundament. Kom ihåg att förändringsprocessen följer en given sekvens;
det första som förändras är mjuka vävnader sen dynamiska och sen
statiska vävnader. I behandling av deformerade hovar måste vi
identifiera nuvarande stadium av konformation, och hur mycket denna
konformation avviker från vad som konventionellt anses vara normalt.
Denna tankeprocess har kommit att bli känd som ”fysiologisk
sekvensering” (eng. Physiological Sequencing”).

Att tillämpa kunskapen
Att utveckla ett protokoll för de vanligaste hovdeformationerna behöver inte vara komplicerat. Vi behöver bara acceptera dessa fakta:

1. Hovkapselns form är ansvarig för de påfrestningar som förmedlas till dess grundfundament (hovbrosk & ben).

2. Formförändringar i grundfundamenten är resultatet av hur krafterna i steget blir levererade via hovkapseln; det är inget annat än ett orsak och verkan-samband.

3. Det är vidare förstått att IAA:s grundfundament är värd för läderhuden som producerar hovkapseln (epidermis), därför är hovkapselns form i direkt proportion till utvecklingen av fotens grundelement. AEP vetenskap erkänner att de inre strukturerna I foten (grundfundamenten) är en spegel av de vävnader som läderhuden producerar (hovkapseln).

Konventionell veterinärmedicin som använder statisk mekanik
lägger stor vikt vid hovvinklar. Tyvärr så har korrekt hovvinkel, som
den definieras i konventionell veterinärmedicin, eller av många
”naturliga hovmodeller” mindre att göra med korrekt fotfunktion än
korrekt orientering av kronbandet. Kronbandets placering är etablerad
genom hovbroskets konformation och inte genom att endast verka så att
den dorsala (främre) väggen matchar den dorsala ytan av P3. Hovbroskets konformation bibehålls genom dynamisk distribution av krafterna till kronbandet,
genom kronbandsdiket i hovkapseln. Med detta i minnet kan det
argumenteras att hovvinkeln spelar roll i levererande av dessa krafter,
och det gör det.

Men olyckligtvis, grundorsaken till bindvävs och broskförändringar börjar med bristande elasticitet. Brosk
har förmågan att motstå förvrängningar (och bibehålla konformationen),
det är detta som kallas för elastisk potential, vid förlust av
elasticitet kan den inte motstå förvrängningarna och det resulterar i
konformella förändringar.
Vid förlust av elasticitet är smärta
vanligt, smärta påverkar hur hästen belastar sin hov. Förändringar i
belastning kan resultera i inkorrekt distribution av krafterna till
kronbandet, vilket kan resultera i konformella förändringar inuti
hovbrosk. Denna typ av hovdeformation är ofta mer progressive i sin
natur, men vare sig den sker gradvis eller akut så ger avsaknad av
elasticitet en hov med hovkapseldeformationer till någon grad.

Dynamisk Balans
När IAA är korrekt upphängd/fastsatt i kronbandet och omkringliggande vävnader, så kommer Inner Arch Apparatus (IAA) att vara i rätt position att motta de spänningar som uppstår i steget, med den distala kanten på hovbenet i ca fem graders lutning mot LSP (ett begrepp inom IAEP översättarens anm.)
Denna riktning sägs placera den friska IAA i dynamisk balans inuti
hovkapseln. P3:s position är i slutändan en funktion av helheten (IAA),
och bör aldrig användas i sig själv som en bestämmande faktor i
ekvationen att uppnå dynamisk balans. Kom alltid ihåg att genom
balansera hovens sula i läge till Live Sole Plane placeras bara P3 i den
önskade positionen inuti hovkapseln. Det ger inte tillbaka en frisk
IAA.

Dynamisk jämvikt definieras när alla strukturer fungerar optimalt vid varje given tidpunkt.
Avvikelse i balansen av hovkapselns sula i förhållande till LSP
resulterar i att olämpliga spänningar bibringas på kronbandet. Det
resulterar i att onormal stress placeras på sidohovbrosken, ligament och
läderhud på Inner Arch Apparatus (IAA), en förlust av dynamisk balans.
Det är inte kronbandets konformation eller direkt hovbroskets, utan
snarare vad som orsakade förändringarna i konformationen. När
elasticiteten äventyras, resulterar stressen i formförändringar av
hovbrosket. Horn, med dess relativt låga elastiska potential svarar
snabbt på de spänningar som förmedlas på det d.v.s. utflytningar. Vi
behöver påminna oss om den process som är involverad här; först
identifierar vi mjuka vävnadsförändringar, sen förändringar i de
dynamiska vävnaderna (horn) och sist förändringar i de statiska
vävnaderna (ben).

Det är ibland nödvändigt att vända processen, arbeta från röntgenbilder, och det är bra förutsatt du tillämpar din kunskap i fysiologi
och inte faller i fällan som presenterad av statisk mekanik. Granska
hovbensutskotten på hovbenet (P3) kan hjälpa oss I vår bedömning av
sidohovbrosken. Observera hur frisk P3:s solar marginal och dess solar
kanal är kommer att hjälpa oss i fysiologisk sekvensering
för det aktuella tillståndet. Har det varit mångårig inflammation, som
onormal utveckling av blodkärlskanalerna? Har det skett modellering av
spetsen på P3? All denna information kan användas för att utveckla ett
behandlingsprotokoll och i slutändan formulera en prognos.

Fallstudier i hov deformationer (vi hänvisar till vårt kontor för kommentarer).
Kanske följande korrespondens kan fungera som en översyn av ovanstående information i ett verkligt fall. Det är tänkt att illustrera hur en förändring perspektiv kan förändra hovvårdares paradigm.

En Hästägares undrar:
Detta
här året fick en av våra Peruvian Paso hästar för första gången
laminitis (fång) – för mycket färskt vårgräs, dessutom var han
överviktig från början. Vi ringde veterinären. Hon behandlade henne och
är nu mycket mer bekväm, hoppas hon läker. Åtminstone så är hennes rygg
inte böjd som den var; hon är inte deprimerad längre etc.

Här är
problemet. Vår natural farrier kom för att verka de andra hästarna igår
kväll, och när hon såg det sätt som veterinären behandlade vårt sto
blev hon mycket upprörd. Vår veterinär hade verkat vårt sto jäms med
konturen av hennes fot och sedan verkat tillbaka tån något. Hon gjorde
en gummiblandning som passade i sulan och satte på hoven en hård
plastsula som var något kilad och lyfte trakterna. Sedan täcktes allt
med en kort gummiboot och sedan bandagerades allt (vet wrap tejp). Två
dagar senare återvände han och såg att det gick ganska bra, så han tog
av bandaget och limmade gummi-manschetter på hovarna. Effekten blev att
hon hade måttligt höga trakter, kanske en inch och en halv (1 inch=ca
2,5 cm, öv. Anm.)

Planen var att avlägsna dessa kilar inom fyra
veckor och resten i nästa fyra veckor. Under denna tid så förväntas hon
stå på stall, eller i ett utestall som vi precis byggt utanför ladan på
plan mark. Vår natural farrier beskrev denna behandling som gammaldags
som inte görs längre, eftersom den aldrig fungerar. Det förvånade oss,
eftersom vår veterinär inte är gammal. Han och två andra arbetar nästan
uteslutande med hästar och är väl omtalade häromkring. Vår hovslagare
har orerat kring veterinärer tidigare, så det är inget nytt. Vi vill
göra det som är bäst för vårt sto. Vår natural farrier sa att hon skulle
stannat med en verkning, och det lät som en verkning liknande den som
veterinären hade gjort, men utan kilar och definitivt ingen stallvila.
Gå ut och gå, leda henne längs en väg 1,5 – 3 km eller mer, två gånger
om dagen. Hon hade gjort så med andra med gott resultat, enligt henne.
Hon citerade Institutet som stöd för hennes rekommendationer.
Vad gör vi?

Mitt svar:
Din
naturliga hovvårdares svar är förståelig men var den riktig? Hon har
rätt när hon säger att den teknik som användes i behandlingen av din
häst är något antik i våra ögon, fast den lärs ut som den senaste
metoden för behandling av akut fång, inom många av de konventionella
veterinärmedicinska cirklarna. Problemet uppstår dock när vi tittar på
saker från olika perspektiv, utan att veta om en är mer lämplig än den
andra.

1. Din natural trimmer (i brist på bättre ord öv.anm.)
ser akut laminitis från ett naturligt perspektiv. Jag själv finner
detta perspektiv lite naivt, och jag menar det på ett respektfullt sätt.
Det naturliga perspektivet baseras delvis på cirkulation eller brist på
cirkulation, som de uppfattar som ”varför eller orsaken”. Därför har de
utvecklat ett ”Hur att göra” protokoll baserat på detta ”varför”
perspektiv. Hur stödjer vi hästen att återfå korrekt cirkulation? Det
naturliga perspektivet berör inte roten till det verkliga varför, utan
är mer angelägna om ”hur”, som ofta leder till uteslutande av allt
annat. Hur kan vi fixa bristen på cirkulation, rotation
eller kontraktion? Hur öppnar vi upp en kontraktion eller hur roterar
vi tillbaka en rotation? Jag frågar, kan vi verkligen fixa allting utan
en klar förståelse av den process som leder till detta tillstånd? Nej,
då vi famlar i mörkret när vi utvecklar ett Hur-protokoll och lämnar
över det till Gud (läs naturen om du vill) att åtgärda det.

2. Veterinärerna
(konventionell veterinärmedicin) tror också att de förstår ”Varför”,
även om detta inte alltid är så entydigt som en brist på cirkulation
utan måste undersökas från fall till fall basis. Med andra ord de kommer
också från ett perspektiv av ”Varför” men ser på tillståndet från ett
litet annat perspektiv. Resultatet är att de sätter igång tekniker som
är förebyggande och reaktiva, baserad på deras tro hur utvecklingen av
patologin är. Hur kan vi förhindra ytterligare skador, fram till vilken
tid vi kan stoppa den patofysiologiska processen. Hur kan vi återfå
cirkulation, eller stoppa inflammationen? Båda parter frågar, vad är
orsaken till inflammationen eller bristande cirkulation. Jag tror att
endast Gud (eller naturen om du vill) kan läka, men jag tror också att
vi erbjuds kunskap för att kunna etablera en miljö som leder till
läkande. Det är denna kunskap som ger oss förmågan att utveckla ett
protokoll som hjälper oss i läkningsprocessen. Vår kunskap måste vara
baserad på förståelse för de bakomliggande orsakerna, och de
övergripande effekterna av den patofysiologiska processen och inte
enbart på en förenklad bild av symtomen som är associeras med
tillståndet.

Du kanske undrar, ställer de inte i båda fallen frågan ”varför” och du har rätt. Problemets natur består i att det är fel varför fråga som ställs.
Kanske följande kan vara till hjälp. Både din natural trimmer och
veterinär följer premissen att det är lamellernas integritet som
ansvarar för hovbenets position inne i hovkapseln. Din veterinär har
blivit lärd att med inflammation (laminitis) och bristande cirkulation
så förloras lamellernas integritet och fastsättning mot hovbenet. Drag i
den djupa böjsenan anses sedan vara orsaken när en rotation sker.
Rotationen ökar skadorna på lamellerna och sulans läderhud genom ökat
tryck med vävnadsdöd som följd av denna nedåtgående rotation av
hovbenet. Detta är det varför som gör att de väljer kilar för att lindra
draget från djupa böjsenan, (DDFT). Sulpackningen är för att skydda
sulan, och för att stödja de inre vävnaderna, i hopp att eliminera
inflammationen och återfå normal cirkulation för att bromsa
nedbrytningen av lamellernas fastsättning innan ytterligare rotation
sker. Detta är också varför din veterinär rekommenderar stallvila, i
hopp minska de medförda spänningarna som rörelse skapar. För att
sammanfatta det konventionella veterinärmedicinska perspektivet.
Nuvarande tro är att lamellernas integritet är ansvarig för hovbenets
position inuti hovkapseln. Laminitis (inflammation i lamellerna
och/eller bristande cirkulation) är ett resultat av metabolisk skada av
något slag.

Det finns två populära teorier som stödjer den konventionella veterinärmedicinska perspektivet;
edema theory och ischemia theory. Dessa är den konventionella veterinärmedicinska svaret på deras
”varför” fråga.

1. Edema Theory,
anger att inflammation orsakad av metabolisk skada resulterar i
bristande cirkulation i lamellerna, vilket leder till förlust av
lamellernas integritet och fastsättning på grund av celldöd inuti
lamellerna.

2. Ischemia Theory, (bristfällig blodförsörjning)
anger att det är en funktionell sammandragning eller avledning av blod
till lamellerna som ett resultat av en patofysiologisk process. Denna
process refereras som AVA huntning, (arteriovenös anastomos), när blodet
växlas från artär direkt till en ven, och kopplas förbi kapillärerna).
Man tror att detta sker vid kronbandet, i tåområdet av hästfoten (inne i
hoven) vid akut laminitis. Det slutar med celldöd inuti lamellerna.

En tredje teori introducerades av Chris Pollitt, BVSc, PhD Australien.

3. Haematogenous Laminitis Trigger Theory,
anger att höga koncentrationer av blodburna faktorer utlöser laminitis.
Han säger att hans studie har öppnat upp möjligheten att laminitis kan
orsakas av att blodburna laminitits triggarfaktorer (LTF´s) når foten
och aktiverar i enzymsystemets beståndsdelar, som i sin tur attackerar
individuella bindvävselement.2

Medan
de naturliga utövarna kanske skriver under på en eller båda eller alla
tre av dessa teorier som ett sätt att validera deras eget ”hur”
tillvägagångssätt, finns det ytterligare orsaksteorier som några
förespråkare av den naturliga strategin för laminitis och fång
(rotation) skriver under på.

1. Mekaniska krafter
som verkat på hovbenet, ofta under lång tid innan laminitis triggas,
orsakar separation mellan hovben och hovvägg. Dessa krafter sägs vara
ett resultat av obalanser i hovkapseln; höga trakter, kilsulor, och
överdrivet kort tå anses skapa sådana krafter.

2. Brist på näring
som ett resultat av försämrad cirkulation. Vilket anses ha flera
orsaker bland annat; brist på rörelse, hög hovvinkel som orsakar press
på de digitala artärerna om strålbenet, konstant patogent tryck på
läderhuden på grund av hovkapsel-förträngning, och

2 Pollitt C., Laminitis & Diseases of the Foot, 3rd Int. Equine Conference, Palm Beach, Florida, 2005; 52
————————————————————————————————–
ökande vibrationer (från skor) orsakar skador på kapillärerna (Raynaud´s syndrome). 3
Det anses att flera av dessa orsaker kan finnas samtidigt. Oavsett
vilka kombinationer av dessa orsaker, listade här ovan, så anses den
primära orsaken vara bristande cirkulation och som resultat baseras då
”hur” protokollet på denna premiss.

Din natural trimmer baserar
sitt ”hur” protokoll på ovan listade tro. Hon föreslår att ta av
sjukbeslagen, därför att kilsulorna placerar hovbenet i för hög
hovvinkel. Hon föreslår dagliga promenader för att öka cirkulationen
genom rörelse. Hon är medveten om att med försvagade vävnader i sulan är
fotfunktionen äventyrad. Hon känner att boots behövs för skydd. Både
konventionell veterinärmedicin och naturlig hovvårds praktik börjar med
en modell av hästfoten. De två har olika beslutsgrunder men båda är
grundade i statisk mekanik. Statisk mekanik är en gren av mekanik som
beskriver två kroppar som påverkas av balanserade krafter och vridmoment
så att de förblir i en jämn rörelse. Användandet av statisk mekanik som
en grund har tvingat fram användandet av fasta hävarmar (ben) och
halvfasta (horn) strukturer för att underlätta utvecklingen av en
arbetsmodell. Det är det vi menar när vi säger att den konventionella
hovslagarpraktiken ser på skelettet och sen-strukturer som hävstänger
och dragkrokar. Det finns en plats för statisk mekanik i studiet av
hästens fot, men vi måste gräva långt bortom statisk mekanik i studiet av Dynamics
(den gren av mekanik som intresserar sig för krafternas effekter på en
kropp i rörelse) och Energetics (studiet av energi flödet och
energiomvandling).
I utövandet av Applied Equine Podiatry
(AEP), använder vi oss av varje ovan nämnd vetenskaplig gren för att
utveckla en modell för behandling av hästens fot. Låt oss fortsätta
genom att definiera hur AEP ser på laminitis och möjliga orsaker till
den ovan beskrivna sjukdoms sjukdomsbilden.

Laminitis (Equine Digitl Elastosis)
AEP ser på laminitis (inflammation i lamelläderhuden) som ett symtom, inte som en definierad
sjukdomsprocess. Vår forskning har tagit oss in på en annan väg, en som leder till Equine Digital
Elastosis (nedbrytning av elastisk vävnad i hästfoten eller EDE).

EDE ses som den primära orsaken till de patologiska förändringar vi observerar i hästfoten
vilka konventionell veterinärmedicin diagnostiserar som akut laminitis.
Equine Digital Elastosis Theory stöds av Haematogenous laminitis
Trigger Factor Theory, på det sätt att blodburna utlösare aktiverar
ensymsystemets beståndsdelar vilka i sin tur attackerar individuella
bindvävselement.

Grundorsaken i teorierna är troligen samma,
dock våra undersökningar styrs av fysiologisk sekvensering och hur
förlusten av elasticitet inverkar på inre fotens dynamiska jämvikt. Till
skillnad från konventionell veterinärmedicin, så känner jag inte att
det är nedbrytningen av lamellerna och dess dermala till epidermala
förening som är ansvarig för rotation, detta därför att min förståelse
av lamellerna är att de inte utgör den primära vävnaden som är ansvarig
för hovbenets upphängning inuti hovkapseln.

3 H.Strasser, S. Kells, Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation, Qualicum Beach, BC Canada, S. Kells, 2001
————————————————————————————————-
Stresspåverkad (Inducerad) Equine Digital Elastosis
Som
sagt tidigare, många av våra tamhästar har anlag för hovavvikelser. De
flesta tamhästar lider av någon form av metabolisk stress; det är helt
enkelt i sakens natur, (nature of the beast).

Miljömässiga influenser vilar tungt över våra hästar. Metaboliska störningar kan utlösa, och gör ofta det, Elastosis av (nedbrytning av elastisk vävnad). 4
Svåra utbrott av Elastosis kan lätt tolkas som en komponent av
laminitis av konventionell veterinärmedicin. Några av de orsaker som
tros kan trigga laminitis är; lätt ökning av den normala blodprotein
nivån, brist på essentiella aminosyror, tvinga en häst att metabolisera
muskelmassa för att uppbringa de nödvändiga aminosyrorna, frisättande
av proteinöverskott i blodomloppet, hormonella förändringar, som det som
sker under födelseprocessen; toxiner från giftiga växter eller
kemikalier (vacciner, steroider och avmasknings medel); långvarig fasta
(misskötsel) eller hastiga förändringar i dieten.5 Förändringar i glykos metabolismen kan spela en signifikant roll i utvecklingen av Elastosis. 6

Det stora utmärkande draget vid akut metabolisk stress, som hemsöker fulminanta sjukdomar som kolit, endometrit och överbelastning av kolhydrater i matsmältningen, är att glykosförbrukningen i många perifera vävnader sjunker.
Syftet med denna förändring är att upprätthålla glukosnivåerna, och
därmed energiförsörjningen till de vitala organen, på bekostnad av andra
vävnader. 7 Metabolisk stress är
reglerad av hormonet insulin, glukagon, kortisol och adrenalin. Insulin
främjar glukosutnyttjandet; glukagon gynnar glukosproduktionen, framför
allt i levern. Kortisol och adrenalin gynnar glukosproduktion från andra
substrat och reducerar glykos konsumtion i perifera vävnader såsom hud,
och horn. Konventionell veterinärmedicin menar att minskning av
glukoskoncentrationen är en orsak till lamellseparation, och går så
långt som att erkänna att andra epitel kan på liknade sätt kan
försvagas. EDE theory menar att det försvagade stödet i
sidohovbrosken (förlust av elasticitet) som den primära orsaken till
förskjutningen av Internal Arch Apparatus (det inre fotvalvet)
;
denna förskjutning kan variera från kronisk stress av de stödjande och
bärande vävnaderna i foten, vilket leder till deformitet, till en befäst
rotation av Internal Arch apparatus (IAA). Metabolisk obalans kan
resultera i kroniskt tillstånd som kännetecknas av mild elastosis och
hästen kan uppvisa återkommande subkliniska hältor. En yttring av
hovformsavvikelse (hoof deformity) är det första tecknet på sådan
obalans, till stor på grund av de mekaniska krafter som genereras på
kronrand/sidohovbrosken genom vikten (by weight bearing ). En långsam progressiv förändring av

4 Blood D.C., Studdert V.P., Gay C.C., Comprehensive Veterinary Dictionary, 3rd edition, London, Saunders,
2007;594
5 H.Strasser, S. Kells, Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation, Qualicum Beach, BC Canada, S. Kells, 2001
6 Pollitt C., Laminitis & Diseases of the Foot, 3rd Int. Equine Conference, Palm Beach, Florida, 2005; 53
7 M.W. Ross, S.J. Dyson, Diagnosis and Management of Lameness in the Horse, St Louis, Mo., 2003; 34:328

————————————————————————————————–

sidohovbroskens
konformation, på grund av mild elastosis, skulle kunna resultera i att
den metaboliskt känsliga hästen blir benägen för akut utbrott av
laminitis (stress inducerad inflammation i lamelläderhuden). I sådana
fall skulle ytterligare metaboliska störningar lätt kunna ödelägga den
känsliga balansen och trigga EDE, och resultera i utpräglade
formförändringar av sidohovbrosken.

Svåra metaboliska störningar
som leder till förlust av elasticitet i kronbandets grundfundament
(brosk) i den bakre (caudal) delen av foten kan också leda till snabb
rotation av Inner Arch Apparatus (IAA), detta kan ske inom bara några
timmar. De hästar som uppvisar formförändringar i kronbandet och
sidohovbrosken har oftare lidit av mild elastosis som ägt rum under
månader eller år.

Diagnos
Stadier av Elastosis (konventionellt sett som laminitis)
1. Utvecklingsfas:
Startar när hästen utsätts för smittämnena och slutar med de första
tecknen på hälta. Det här är stadiet då belastningskrafterna på de
strukturer som uppvisar förlust av elasticitet kan börja visa tecken på
konforma förändringar. Den inducerade stressen ger spänningar i
lamellernas integritet, även om inga tecken på smärta finns. Denna fas varar mellan 24 – 60 timmar.

2. Akuta fasen: Börjar när kliniska förändringar sker i hästens fot.
Bultande digital puls, värme, känslighet vid visitertång test, hälta,
och man kan se den typiska fångställningen (“Camped in Front” stance).
Denna fas startar med de första tecknen på hälta och fortsätter till 72 timmar
har passerat utan fysiska eller radiografiska tecken på mekanisk
kollaps i foten eller konforma förändringar i den bakre foten (caudal). Det finns ett abrupt slut i den akuta fasen med footkollaps (IAA förskjutning) eller försänkning av benkolumnen (sinker).

3. Sub-akuta fasen. Det här är en mild period
med mindre allvarliga kliniska tecken, och utan mekaniska felsymtom.
Slutar ofta utan några synliga förändringar av sidohovbrosken eller
permanent indvävnadsskada. Det här är den ideala slutet den akuta fasen.

4. Återhämtningsfasen (Refractory Phase): Svarar inte på behandling eller är minimalt mottaglig för behandling inom 7-10 dagar.

5. Kronisk fas:
Börjar med synligt märkbara formförändringar av proximala aspekten av
sidohovbrosken (hovbroskens övre del) följt av separation mellan hovben
och dorsala hovväggen (tåväggen) Den kroniska fasen kan pågå över
obestämd tid med kliniska symtom som sträcker sig från: ihållande mild
hälta, svår fotsmärta, fortsatt nedbrytning av bindväv åtföljd av
formförändringar i fotens bakre (caudal) del (sidohovbrosk) och
deformerad hovvägg. I svåra fall kan hovkapseln avstötning ske.

6.Sub- faser av kronisk fas
a. Tidig kronisk: Börjar bli bättre eller fortsätter i månader.
b. Kronisk aktiv: Återkommande smärta efter en period av förbättring. Kroniska återkommande
bölder är vanligt.
c. Kronisk stabilt: IAA är stabil. Hov och sula växer friskt och med stadiga kliniska förbättringar. The
Applied Equine Podiatrist (häst-fotvård-vårdaren öv. anm.) fortsätter hjälpa med insikten att foten har genomgått en förändring utseendemässigt i grunfundament.

Kronisk Equine Digital Elastosis
Avvikelser I IAA (Internal Arch Apparatus ) kan ses i vilka hovdeformationer som helst. På vilket sätt som IAA är förvrängd är beroende på de krafter som påverkar de stödjande vävnaderna
under den tidsrymd då förlusten av elasticitet sker. Denna typ av
missformning ska inte förväxlas med hornrörens riktning I sulan och
hovvägg, eller utflytningar.

Sann IAA förskjutning är synlig genom en missplacerad kronrand, och förändringar i den normala konformationen av sidohovbrosken. I långvariga fall som involverar
mild till moderat elastoses kan IAA förkjutningen resultera I
separation mellan lamellrandens dermis och epidermis förening.
Denna separation kan vara symterisk i främre delen eller asymetrisk , involverande sidostrukturerna dvs trakterna.
Med en symeterisk förkjutning, ser vi ofta att benen förblir i rät
linje (inom konventionell veterinärmedicin benämnd som hovkapsel
rotation).

Separation av dermal/epidermal föreningen med
förkjutning av hovbenet inom IAA, ses på röntgenbilder som en
felriktining av hovbenet, är sedd som fång (founder) inom konventionell
veterinärmedicin . I sådana fall är nogrann obeservation av ledernas mellanrum, och P3´s form avgörande.
Foten som är drabbad med asymemetrisk förkjutning av IAA uppvisar
större hovkapseldeforamtion, ofta tillsammans med laterala obalanser
innuti hovbensleden. Ojämna kompressionsringar som uppstår i hovväggen
ger detaljerad inforamtion om hur kronbandet har belastats, och vilken
effekt detta har haft på sidohovbrosken.

Tillväxt ringar i tån på fånghästen indikerar att stratum internum (inre opigmenterade hovväggen ) är dålig. Felaktig tillväxt av stratum internum är ett resultat av dålig matrix (“nagelbädd”, där olika strukturer vävs ihop till en), mellan kronbandet och lamellernas härledda epidermis celler, i området straxt distalt (nedanför) kronbandet.
Vid sub-kinisk Equine Elastoses och/eller fång förändras
horntillväxten. Det intercellulära utrymmer i epidermis är förstorad och
keratin-processen förändras.

Nya studier visar att horncellerna
hos hästen som upplever akut eller kronisk fång, innehåller mindre
keratin och deposition och organiserandet av intercellulära lipider går
förlorad.
Detta resulterar i att det intercellulära utrymmet
ökar i hornet. Skyddsbarriären är bruten och mikroorganismer får
tillträde, med ofta bärrandsinfektioner som resultat. 8

Hos
hästar drabbade av fång, är det en vanlig uppfattning att trakten växer
snabbare än tån; eftersom det är större tryck på traktvinklarna. Det är
sannolikt fallet men det faktum att keratineringsprocessen förändras i
tåområdet, spelar också roll i utveckligen av DHS (Deform Hoof Syndrom).
Mekanismen för den nedåtgående progressionen av hovväggen påverkar
sannolikt inte lika påtagligt i traktområdet; detta på grund av att det där finns mindre mekansika påfrestningar som överförs på lamelläderhuden. I trakten, riktas krafterna proximalt (uppåt) på kronbandet och sidohovbrosket, till skillnad i tån, där rotationskrafter påverkar lamellerna.

Trakttillväxt är av stor oro hos hästar med EDE. Med en förlust i elsticitet sker en brist den fjädrande förmågan.
Med brist på fjädring kan benkolumnens nedåtriktade krafter framkalla
inflamationer i sulans läderhud (dorsala sulan). I ett försök att minska
trycket på sulans läderhud, kommer hästen att skifta vikten till
trakterna och den caudala delen av foten. Den ökande kraften på
hovväggen i traktområdet övergår till stora krafter på kronbandet och
dess grundfundament sidobrosken. Med ökat tryck ser vi en ökad
tillväxt , som placerar ökat tryck på sidobrosket vilket resulterar i
förändringar av dess utseende.
Detta är en ond cirkel som måste
bytas om vi ska ha något hopp om att behandla foten som drabbats av
EDE, laminitis, fång och DHS.

Behandling
Trots
all desinformation och missförstånd kring fång, är det allmänt
accepterat att de resulterande missbildningar som sker i foten är ett
sekundärt problem. AEP beaktar den primära orsaken till förlust av elasticitet och inte cirkulation.
Förlusten på cirkulation är ett resultat av spänningar som induceras av
felaktig belastning och distorsion. Om du inte förstått konceptet bakom
förskjutningen av IAA p.g.a. av förändringar i broskets konformation,
vänligen gå tillbaka och läs de föregående paragraferna om EDE.

Behandlingen
av hästen som drabbats av EDE, laminitis , fång och påföljande DHS,
beror på din förmåga att bestämma vilken nivå av funktionalitet som
finns i den caudala fotens grundfundament.

Konventionell
veterinärmedicin har gjort försök att stödja benkolumnen på olika sätt,
bland annat genom hartbar-skor, Equine Digital Support System, Lilly
pads och allt för många varianter av tjocka stödsulor för att kunna
listas här. Många av dessa anordningar har sina fördelar, men endast om rätt ”varför” fråga blivit ställd. I vilket syfte används denna utrustning?

Varför
fungerar det ibland med hartbar-sko ? Varför har Equine Digital Support
System större framgång än hartbar-skor? Varför mår vissa hästar bättre
än andra , när de blir nerbäddade i djup spånbädd? Varför fungerar en
del hästar riktigt t bra i enbart skumpaddar? Svar på alla dessa
frågor ligger i din förmåga att förstå den underliggande orsaken till
förändringarna i den caudala foten (fotens bakre del)

8 Kempson S., Robb R. , Corrective Farrier, Newmarket Farrier Consultancy, Newmarket, UK., 2006; 436

För mer information om EDE, vänligen kontakta författaren Keith ”KC” La Pierre på
kclapierre@yahoo.com or IAEP, Inc. P.O. Box 111838, Naples Florida 34108
Artikeln i original finns på http://appliedequinepodiatry.org/Articles.html .

Detta är en översättning som har försökt att hålla sig nära originalet även om det kanske blivit på
bekostnad av flyt i läsningen. Vissa ord är svåra att översätta också. Jag har bara gjort så gott jag kan ..

Text i kursiv stil är tillägg, förklaringar eller förtydligande från min sida för att underlätta förståelsen
av vissa ord eller där jag varit osäker på rätta ord har jag satt den engelska texten i kursiv stil.
Artikeln är översatt med författarens medgivande. Texten i fetstil är också av mig för att underlätta läsningen.
/ Iota