Ett annar sätt att tänka kring strålbenshälta

av KC LaPierre

En helhetssyn

I min, inte så konventionella praxis i tillämpad Equine Podiatry använder vi sällan ordet “strålbenshälta”. Genom att ha ett mer holistiskt synsätt tillämpar vi fler principer, teorem och filosofier. Grunden är synsättet att vävnadsstukturer plus funktion är lika med prestanda ( S+F=P). Vi vet också att en häst har en medfödd förmåga att läka sig själv, under förutsättning att miljön den utsätts för gynnar läkningen.

Vad innebär det för behandlingen av det tillstånd som definieras som strålbenshälta? Först måste vi förstå att komma till en punkt där en enda sjukdom definieras, vilket ofta är fallet i konventionella veterinärmedicin, då har vi minskat vårt fokus, och blir reaktiva. Som ny forskning visar att det finns flera orsaker till de kliniska manifestationerna av hälta i samband med strålbenshälta, är det bara logiskt att en serie händelser har lett till det tillstånd vi vill behandla.

Förändringar i den normala ledens biomekaniska rörelse kan leda till inflammation i de mjuka vävnaderna i strålbens-apparaten, men frågan är: vad är strålbens-apparatens normala biomekanik?

För att svara på den frågan, måste man acceptera specifik model av fotfunktion. Vi använder den model som definieras som the Inner Arch apparatus.

Att förstå the Inner Arch Apparatur

Inner Arch Apparatis är ansvarig för både energianvändning och energiupptag i foten och består av hovbenet, strålbenet, distala (nedersta) ytan av P2 (short pastern), all bindväv (ligament, senor, facia) , elastiska putan och hela corium (läderhuden, det inre lagret i foten som
innehåller nerver och blodkärl)

I korthet innebär den inre Arch Apparatus alla strukturer i foten
utom hovkapseln.
Applied Equine Podiatry förstår att sann fot-funktion inkluderar
alla strukturer som arbetar i gemensamt för att ge prestanda.

Eftersom denna modell inkluderar strålbensapparaten
som en del i det hela, skulle en manifestation av smärta i strålbens-apparaten indikera en förlust av struktur och /
eller funktion
i the Internal Arch Apparatus.

Om vi tar det ett steg längre, är det
underförstått att inre Arch Apparatus corium (läderhuden) producerar
hovkapseln. Det sägs ofta av utsidan av hoven är en spegelbild av insidan. Om
man ansluter sig till denna tro, är det naturligt att man skulle bli reaktiv, och
hålls som slav till fotens inre konformation. Jag undervisar och följer premissen att ”Allt
på insidan är en spegelbild av det på utsidan.” Är detta bara semantik?
Knappast- med en förståelse för att de
inre vävnadernas hälsa är ett resultat av yttre stimulans
kommer vi kunna
göra det möjligt.

Vad ska vi göra med detta? Jag säger att
riktig strålbenshälta (hälta på grund av ben-förändringar) är endast synlig endast efter en lång serie av återkommande
händelser
. I denna kedja av händelser, är mjuk vävnaden den första att
genomgå förändring som svar på miljöförändringar (balans förändringar, ökad
vibration, friktion och / eller tryck), sedan följer förändringar i hornet,
innan några ändringar har blivit uppenbara i benet, kommer hovkapseln visa
missbildningar (flare, onödigt slitage eller tillväxt). När som hästen reagerar
på smärta, ändrar den på hur den belastar foten, och deformationer uppstår.
Förändringen kan vara minimal med den sker.

I sällsynta fall kan en häst visa en
akut uppkommen, ensidig hälta (påverkar ett ben), vilket leder till
diagnosen av strålbens-sjukdom. Min övertygelse att detta symtom med ensidig hälta oftare
är resultatet av kronisk förlust av inre vävnadsstrukturer (s.k. fallen arch)
och korrekt fot-funktion.


Hur behandlas det?

Konventionellt, oavsett om diagnosen
är sjukdom eller syndrom, kommer de flesta veterinärer att rekommendera
korrigerande skoning. Vanligast, innebär detta en ringsko (som sägs ge stöd åt
trakterna), åtföljd av en rolled eller rocker tå, kilpaddar när det behövs för
att korrigera hovvinkeln, och avtrycksmaterial för dämpning. Men även andra skoningsprotokoll
förekommer. Konventionellt sett,
korrigerande skoning, oavsett vilken sko används, är beroende av hästens hov-fot-vinkel. Om
hästen redan har en välformad hov/fot kommer väldigt lite att uppnås med korrigerande
skoning i avancerade stadier av sjukdomen.

Dessutom kan veterinärer
rekommendera icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel för att kontroller
fot-smärta, liksom fenylbutazon (bute), men inte alla hästar med
strålbenssmärta svarar på fenylbutazon. Läkemedel för att öka blodtillförseln
har också föreskrivits. Som en sista utväg, kan din veterinär utföra ett
kirurgiskt ingrepp kallas neurektomin. Detta förfarande klipper nerven
som försörjer baksidan av foten men resultatet är ofta temporärt.

Hur
skiljer sig Applied Equine Podiatry?

När man presenteras för en häst med diagnosen strålbenshälta,
är det absolut nödvändigt att utvärdera
fotens strukturer
. Eftersom jag inte skriver under den konventionella
definitionen av en välanpassad fot bedömer jag
foten med ett öga på inre
Arch Apparatus hälsotillstånd.
Jag har funnit att strålbenssmärta är ett resultat av förlust av de strukturer
som hjälper till att upprätthålla god biomekanisk funktion i leden, samt i
hovbenets position i dess förhållande till leden och den distala extremiteten. Dessa strukturer omfattar inte bara de
distala sesamoidean (strålben) ligament och senor, utan också de laterala
(hov) brosken och elastiska putan.

Där konventionellt tänkande
fokuserar på stress från den djupa böjsenan på strålbensbursan, och
reagerar för att minska denna stress genom att minska tåöverrullning eller öka hovvinklen,
finner jag mig mer intresserad av traktens
placering och den effekt det har på
ledens
biomekaniska rörelse, cirkulation, och neurologisk funktion.
Var
är trakten i förhållande till ledens mittaxel?? Ingen sko kan ändra placeringen
av trakten i relation till denna centeraxel, men den ändrar de krafter som inverkar
på leden. Detta kan tillfälligt minska smärta, men är sällan framgångsrik i att
stoppa utvecklingen av sjukdomen.

Denna konventionella
tillvägagångssättet ignorerar vikten av inre Arch Apparatus och den roll den
spelar i energiutnyttjandet . Nyckeln i
att behandla strålbenshälta är att betrakta helheten.
Att bara verka trakterna till den bredaste
delen av strålen, eller reducera överrullningen, och inte ta itu med den
bakomliggande orsaken till smärtan – bristen på struktur orsakar onödig
påfrestning de strukturerna i leden.

Istället ger vi rätt stimulans som i
slutändan kommer att leda till att minska spänningarna associerat med
sjukdomsförloppet, och hjälpa till att återställa friska strukturer och rätt
funktion.
Jag har funnit att smärtlindring är viktigt under denna tid, och
att smärta kan effektivt hanteras homeopathically och genom användning av
slutna cellskumkuddar som en rehabiliterande strategi.

Under de senaste åtta åren
har jag arbetat med många hästar med diagnosen navicular (strålben)syndrom /
sjukdom, och de flesta hade svaga struktur i den caudala (bakre) delen av foten.
Men med rätt verkning för att uppnå
balans
mellan hovkapseln och dess förhållande till inre Arch Apparatus, samt
en korrekt tillämpning av stimulus
(motion / tryck) för att underlätta återkomsten av rätt struktur och god praxis
vad gäller smärtlindring, har jag kunnat eliminera tillståndet.

För mer information och orginalartiklar besök www.appliedequinepodiatry.org

1. Pool RR,
Meagher DM, Stover SM, Pathophysiology of navicular disease, Vet Clin North Am
Equine Pract 1989; 5: 109-129
2. Ross MW, Dyson SJ, Lameness in the Horse, Philadelphia, 2003 Saunders
3. Leach DH, Treatment and pathogenesis of navicular disease in horses, Equine
Vet J 1993; 57: 415-421
4. Thompson KN, Rooney JR, et al, Considerations on the pathogenesis of
navicular disease, J Equine Vet Sci 1991; 11: 4-8
5. La Pierre, KC, The Chosen Road, Achieving High Performance Through Applied
Equine Podiatry, Dover, Naked Greyhound Press, 2003

KC LaPierre has
been a practicing farrier for over 23 years and is considered one of the
foremost experts on the equine foot. He developed the Internal Arch Theory in
2004 and travels the world teaching horse owners, veterinarians and farriers
about Applied Equine Podiatry. KC is also a published author and illustrator
and has consulted to a number of top trainers.