Immobilisering eller
stabiliserig?

Kc La Pierre

Ju mer vi lär oss om hästens hov desto mer kommer vi att
inse vikten av stabilisering.

Utformningen av hovkapseln är ett under att skåda när man
undersöker hur varje enskild struktur är formad.

I min undervisning betonar jag vikten av att definiera
korrekt form och hälsa för varje en given struktur i sammansättningen, eftersom
vi då kan definiera funktionen av varje vävnadstruktur.

Hovväggen är i sig sammansatt av ett antal
vävnads-strukturer, var och en definieras av dess konformation och uppbyggnad av
dess vävnad.

När det gäller
hovkapseln definieras dess hälsa genom dess stabilitet.

Förhållandet mellan hornrör och lamell-härrörande horn
definierar väggens primära funktion vid vilken positionering som helst i
hovväggen. Till exempel: Tåregionen i hovkapseln har ett högt förhållande
primära hornrör till det lamell-härledda hornet, att jämföra med det motsatta i
förhållandet i trakten.

Primärt horn motstår
förvrängning, medan lamellehorn är väl lämpad för förvrängning och buffring Primärt
horn ger stabiliteten i hovens matris. Det primära horn som produceras vid
kronranden har relativt hög densitet.

Grunden, grunden,
grunden!

Vi måste se till grunden för varje vävnads-struktur för att
verkligen förstå dess uppbyggnad.

Grundfundamentet för tån är hovbenet, medan traktens
grundfundament är brosk.

Det är ett faktum att grunden i kaudala hoven (bakre fot) är
brosk och den dorsala (hovben) är ben.

Med ett högt förhållande primära hornrör till lamellhorn, i
dorsala hoven, kan vi dra slutsatsen att tåns
funktion är att ge stöd och skydd,
Inte i första han fysiskt stöd utan snarare att stödja rörelseförmågan.
Skyddet kommer i form av stabilisering,
vilket minskar vridmomentet
kring hovbenet och med ett lager lamellhorn
mellan hovbenet och hovväggens matris, skapas en buffrings-zon som skyddar
läderhuden.

Primärt horn erbjuder stabilitet till matrisen (matrix) som
kan liknas vid armeringsjärn (re-bar) till betong.

Tittar vi på trakterna
så finner vi att grundfundamentet är brosk
. Här har hovväggen ett högt
innehåll av lamell-härlett horn jämfört med primärt horn.

Detta förhållande
möjliggör distorsion (förvrängning) i kaudala foten (bakre fot), samtidigt som
läderhuden skyddas genom att buffra stöten i nedslaget.

Varför vill vi ha
distorsion i kaudala foten?

Det enkla svaret är; därför att grundfundamentet är brosk.
Genom hela kroppen finns ofta brosk för att skydda ben och detta är också sant
när det gäller hovbrosket.

Brosk spelar en viktig roll när det gäller att skydda
hovbenet och strålbenet från vridmomentet.

Hur kom jag till
denna slutsats?

Genom att ställa enkla
frågor:
Varför har strålen formen av en triangel? Eller varför är Frog stay
(där strålen är placerad) “V”-formad?

Som jag nämnde förut definieras funktionen på en
vävnads-struktur på dess konformation (form) och egenskaper. Fundamentet för
Frog stay (inklusive hörnstöden) är hovbrosk (ungular cartilage).

När jag föreläste på
“National Farriers Conference” i Normandie, Frankrike presenterade
jag en analogi, som hjälp, för att
förklara hovbroskets funktion.

Jag jämförde hovbenet med ett fordon och hovbrosket med ett
hästsläp.

Brosket till hovben liknades vid ett gångjärn (hitch) med
stabiliserings-stänger. Funktionen av släpvagnens hitch (upphängning) var att
minska eller eliminera vridmomentet på fordonet.

Stabiliserings-stängerna (fjärdingen) gav elastisk potential
för att stabilisera rörelsen och ytterligare minska okontrollerad rörelse på
fordonet.

Brosk har samma funktion. Att ha brosk med hög elastisk potential
reducerar effektivt vridmomentet på i hovbenet och strålbensapparaten.

Jag påpekade att stabilisatorstängerna möjliggör optimal
prestanda vid drag och om de avlägsnas kan överdriven rörelse uppträda på
fordonet.

Jag påpekade också att om hitchen skulle svetsas fast skulle
fordonet utsättas för extremt vridmoment och belastning.

Jag vet att detta är ett förenklat sätt att titta på
funktionen, men det hjälper ofta mina studenter att förstå skillnaden mellan
stabilisering, instabilitet och immobilisering (göras orörlig, fast).

Med denna förståelse kan mina studenter utvärdera det stora
utbudet av hästskor, bar-shoes (ringskor), flexibla skor, paddar och boots som
används idag.

En hov som är drabbad av instabilitet p.g.a. svagt brosk
kommer inte att fungera bra i flexibla skor, helt enkelt för att obegränsad
rörelse kan vara skadligt. En sådan hov kommer inte heller att fungera bra i
ringsko (bar shoes).

Anledningen: Brosk behöver tryck för att upprätthålla
eller återfå hälsa.

Brosk erhåller inte
sin näring direkt från cirkulationssystemet, så ökad cirkulation genom att
belasta strålen eller för att tillåta utvidgning är inte tillräckligt.

Brosk måste
stabiliseras inte göras orörlig. Hur åstadkoms detta? Genom att ge stabilitet
med elastisk potential.

Det finns många produkter där ute som kan ge dynamisk stabilitet
genom elastisk potential, till svaga hovar, med titanskor eller stål (fjäder)
sko är två sätt.

Produkten på bilderna är Perfect Hoof Wear, en polyester
wrap. Våra studenter lär sig att en
instabil fot kan stabiliseras genom att använda PHW och lägga till en flexibel
hästsko till wrappen vid krav på högre
prestanda.

Du hittar Perfect Hoof Wrap i webutiken på www.hovblans.com

Publicerad med tillstånd.
Applied Equine Podiatry