I ett tidigare inlägg “‘X Rays, Beyond Balance I ett tidigare blogginlägg, “X Rays, Beyond Balance” introducerade KC La Pierre utövandet av fysiologisk sekvensering. Att förstå hur fysiologisk sekvensering kan tillämpas på hovens vävnadsstrukturer kan hjälpa oss att vara mer proaktiva i våra ansträngningar att förhindra problem utvecklas.

Fysiologisk sekvens förklarar den ordning, sekvens som fysiologiska processer sker.

Hovens vävnader delas in i tre typer:Mjuka vävnader, dynamiska och statiska.

Vävnader grupperas i tre typer, enligt den takt som de svarar på förändring: mjuk vävnad, dynamisk vävnad och statisk vävnad.

Mjuk vävnad är vaskulär, vilket betyder att den innehåller blod och nerver.

Varje förändring av stimulans mot mjuk vävnad förändrar omedelbart hur hästen påverkas och rör sig som svar. En sådan förändring påverkar foten nästan omedelbart, eftersom en förändring av hur hästen rör sig kommer att resultera i en förändring av hur stimulansen levereras till fotens mjukvävnad och därefter till den andra vävnaden i sekvensen,

Dynamic Tissue (dynmaiks vävnad):Den huvudsakliga vävnaden i hästfoten är hovbrosk och horn. Dessa är avaskulära strukturer (har ingen blodtillförsel eller nerver). Hovbrosk bildar grunden för hovens palmar (bakre) två tredjedelar, vilket innebär att formen på brosket i huvudsak bestämmer utformingen av hovkapseln.

I ett tidigare bloginlägg “X Rays, Beyond Balance” intoducerade KC L Pierre utövandet av fyiologisk sekvensering.

Att förstå hur det kan tillämpas på hästhovens strukturer kan hjälpa oss bli mer proaktiva i våra anstängningar att förhindra att problem utvecklas.

Hovbrosket och kronbandet arbetar tillsammans för att hålla upp den inre foten inuti hovkapslen.

Ett mjukt vaskulärt nätverka av blodkärl eller “dermis” sitter mellan den inre foten och hovkapseln. Dermis (läder/under-hud) har många viktiga funktioner i foten, vilken en är att ge näring till hovkapselns horn. Konformationen och hälsan på både hovkapseln och det underliggande brosket, tillsamannas med appliceringen av stimulans, avgör hur effektivt dermis kan leverera näringsämnen till hornet.

Den dynamiska hovkapseln är förmedlare av stimulans till foten inuti.

Hovkapselns form och hur friskt hornet är påverkar både hur dermis stimuleras och hur trycket levereras till brosk och kronband genom hela hästens steg.

Hovbrosk kan inte få sin näring från dermis utan lämpligt tryck, för att kunna utvecklas friskt.

Om hästen vid något tillfälle känner smärta i mjukvävnaden, kommer den att förändra hur foten belastas belastas, för att undvika smärtan. Detta kan vara mycket subtilt och om det lämnas oupptäckt kommer resultatet att vara en felaktig utveckling av hovbrosket och horn.

Fysiologisk sekvensering berättar för oss att dessa förändringar så småningom påverkar den statiska vävnaden, ben.

Statisk vävnad, ben vi förstår, är alltid i ett konstant tillstånd av att formas och omformas, men dess förändringar kan ta längre tid innan de blir uppenbara.

Förändringarna i ben är mindre omedelbart uppenbara än de andra vävnaderna i foten.

Pedalbenet, P3, hovbenet kan inte omformas (remodelling) på grund av att det saknar märgben, så modellering av detta grundfundament i foten är irreversibel.

Wolffs lag säger att celler anpassar sig direkt till kraftlinjen.

Med hjälp av en röntgen kan man av bencellernas täthet, se kraftlinjen och där modellering har skett, till exempel i fall där foten blivit kroniskt obalanserad.

Undersökning av fotens dynamiska strukturer, tillsammans med tillämpningen av fysiologisk sekvensering, kommer att peka på varför de statiska vävnadsförändringar har inträffat och hur de dynamiska vävnaderna kan hanteras för att förhindra ytterligare förändringar i benet.

Alla fotens vävnader befinner sig i ett konstant flödesläge.

Att observera förändringar, och förstå vad som är korrekt struktur och funktion, gör det möjligt för oss att säkerställa att vävnaderna utvecklas friskt.

I sin artikel “Did I do that ?”, Beskriver KC La Pierre hur han identifierade en ryttar-obalans genom att lägga märka till lateral utflytning i en av bakhovarna på var och en av hennes dressyrhästar. Ett rehabiliteringsprogram infördes för hästarna och ryttaren. Detta förhindrade orsaken till förändringarna och förhindrde vidare utveckling till benförändingar.

ETB Pegasus Gait Analysis-tekniken identifierar exakt var och när asymmetri eller oregelbunden gång sker. Mjuka vävnader måste vara fria från smärta för att hästen ska kunna röra sig och utvecklas så symmetriskt som möjligt.

Tidig identifiering och behandling av smärta och noggrann observation av dynamisk vävnad medan man är uppmärksam på fysiologisk sekvensering kan öka våra chanser att förebygga patologier.

Publicerad med tillstånd
Applied Equine Podiatry