En ny twist på en gammal debatt.

Copyright © KC La Pierre 2011
Översatt med författarens tillstånd

Ända sedan någon bestämde att hästskor var ett nödvändigt ont, har
debatten om deras effekt på fotens funktion varit igång.

De som förespråkar att barfota är till det bättre för hästen, hävdar att
hästskor inte tillåter expansion och kontraktion, vilket resulterar i en förlust
av fot-funktion (läs cirkulation) medan de som sömmar på hästskor högljutt
proklamerar att expansion och kontraktion inte försämras, eftersom sömmen
aldrig bör placeras bakom den bredaste delen av hoven.

Flera hundra artiklar och till och även några några få vetenskapliga artiklar
har producerats för att ges stöd åt uppfattningen att häskon kan appliceras
på ett sätt som inte hämmar hovens expansion och kontraktion.

Expansion och kontraktion är inte tillräckligt. “Nästan all ny
forskning om strålens funktion, sidohovbrosken och elastiska putan
är bristfällig”. Det är ett djärvt uttalade, men som lätt kan bevisas.

Under det senaste årtiondet har det förekommit flera publicerade artiklar om
elastiska putan och dess funktion under steget, för att försöka definiera dess
relation till den totala fotfunktionen. I var och en av dessa texter betonas
vikten av strålens kontakt med marken eller hänvisar till detta.

Ingenstans i dessa studier har betydelsen av strålens anatomiska funktion
blivit tydligt definierad. Vad talar jag om? Anatomin av den proximala inre
strålens yta (den yta som har kontakt med elastiska putan inuti foten) och
den struktur som definieras som strålens spine (“ryggrad”). Som
hästmänniksa kanske du är mer bekant med,och känner till den motsatta
sidan, markytan av strålen och strålens mittfåra, som ofta kan ses som en
djup spricka bak och mitt i strålen.

Våra studier bevisar att friskheten i strålens spine (“ryggrad”) är avgörande för hela strålens skick i den caudala (bakre halvan) av hästens fot.

Bilden här visar en frisk strål-spine och hur trakternas distala och proximala (upp och ner) rörelse får den att röra sig lateralt eller medialt, riktande den nedåtgående kraften till ändamålsenlig trakt och brosk.
http://shop.textalk.se/shop/6518/files/FROGSPINE/frogspine.jpgDenna funktion medför korrekt distribution av trycket och krafterna som uppstår i nedslaget.

Denna funktion är också ansvarig för att leda den stimulans som behövs för korrekt tillväxt av trakter, hörnstöd, elastiska putan och brosket i
foten.

När rörelsen i hovkapseln är begränsad i expansion och kontraktion förblir
strål-spine centrerad i foten och krafterna som skapas i den nedåtgående
hovledens rörelse och djupa böjsenan kan inte fördelas på ett fördelaktigt
sätt för foten. Enklet uttryckt: “ Expansion och kontraktion är inte nog, foten
måste ha möjlighet att vridas i alla dimensioner.”
Att bara ta av hästskon är ett steg i rätt riktning men hur strålen tas han om
under verkningsprocessen är också väldigt viktigt. En vek och ohälsosam
stråle resulterar i sen ståle som är oförmögen att hantera krafterna.

En djup mittstrålfåra är ohälsosam och vittnar om en svag strål-spine, det
direkta resultatet av bristande stimulans. Rätt tryck är stimulansen för
korrekt tillväxt och bara med att tillämpa det kan strålen och dess spine bli
frisk.

Det står klart att bara applicera tryck på strålen inte är tillräckligt för att
uppnå korrekt fotfunktion eller frisk stråle för den delen. Dentala
avtrycksmaterial, strålkilar och andra försök att lägga på tryck på en stråle
som endast kan expandera och kontraktera kommer inte att ge en korrekt
stråltillväxt. Vi behöver veta mer hur man ska använda rätt mängd tryck
till stråle och trakter samtidigt som foten tillåts röra sig på alla plan.
Strålen blir då förmedlaren som fördelar energin till fotens bakre del.

Det finns ett enklet protokoll för behandling av dåliga strålar och som
hjälper din häst att utveckla en stark strål-spine. Det innebär att behandla
infektioner (svamp) som kan finnas i mittstrålfåran, dessto djupare mittfåra
dessto svagare strål-spine. Behandla med ett ickenekrotiserande
(som inte dödar frisk vävnad) som t.ex. Silvetrasol Hoof Cleaner.

Strålen bör verkas genom att ta bort allt dött eller exfolierande horn, och
centrera strålen längs centerlinjen i foten. Det är bäst att verka en svag vinkel
på sidorna av strålen efter dess kontur. Detta hjälper till att fördela det
nödvändiga trycket till de korrekt underliggande strukturerna, vilket
resulterar i frisk återväxt av strål-spine. Du behöver sen röra på din häst
och exponera hovarna och dess strålar för rätt miljö, endast utegång i hage är
inte tillräckligt.

Gå med hästen över ojämn mark gör att foten vränger sig och låter strålspine
arbeta. Var noga att utvärdera strålen och hälsan i din hästs hovar
innan du börjar, en väldigt svag fot kan inte klara av stor mängd av rörelse i
hoven. I sådana fall måste du arbeta långsamt och utsätta hovarna för
mindre förvrängningar i hovkapseln i början, öka sedan arbetet den i takt med
att strålen, spine och att kaudala (bakre) foten blir stabilare.

Där har ni det, expansion och kontraktion är inte tillräckligt och argumentet
att den konventionella hästskon om rätt skodd tillåter det är inte längre ett
giltigt argument.

Fotfunktion är komplext och den nuvarande trenden att vara “självbelåten
med enkelhet” kan inte längre tolereras, inte om våra avsikter är att tjäna
dagens häst på bästa sätt. Sann fotfunktion kräver flerdimensionell
vrängning, inte enbart expansion och kontraktion.

Argumentet att den konventionella hästskon, dentala avtrycksmaterial,
strålpaddar eller en mängd andra anordningar utvecklade som en följd av att
tron att de stöder sann fotfunktion, är enligt min uppfattning inte längre
giltig.

Källa: http://appliedequinepodiatry.org/

WWW.HOVBALANS.OM