The Matrix
Loaded, Unloaded, Reloaded?
Copyright Right KC La Pierre.
Översatt med tillstånd av författaren.

Hovväggens
vävnadsstrukturer

Det är knepigt att översätta visa begrepp till svenska, speciellt då jag
försöker översätta så bokstavligt som möjligt.

Jag väljer att kalla denna hopblandning, sammanflätning av olika horn på
ursprunglig cellnivå för matrix i texten och använder författarens ord matrixing
för skeendet där dessa olika vävnader fäster och smälter ihop med varandra på
cellnivå. Mina tillägg i texten är i kursiv stil. /Iota

Vad I hela friden talar jag om? Här kommer den
senaste informationen om hovväggens
hälsa. Information som jag hoppas kommer
att ändra ditt perspektiv på densamma.

I närmare ett decennium har jag
undervisat vikten av en frisk innervägg och hur innerväggen är avgörande för friska
hovar. Där jag kanske brustit i min undervisning om hovvägg och hälsa är
definitionen av matrix.

The Matrix

Hovkapseln och dess komponenter består av zoner (områden av olika vävnadstyper); varje väggmatrix ansvarar för en mängd olika funktioner. Matrixen är en blandning, eller en kombination av olika typer av horn som utgör en struktur (hovvägg, sula, lamellrand eller stråle.

Den yttre synliga hovväggen består i huvudsak av hornrör och skyddar mot fuktavgång och förhindrar toxiner (bakterier etc.) att tränga in. Den är också ansvarig för att lagra de energier som skapas i hoven under rörelse, för att sedan frigöras under break-over (överrullningen). Den yttre hovväggen måste vara hård för att motstå hävstångskrafterna som bildas under steget. Den yttre hovvägen är dock bara en del av en mer komplex matrix. Matrixen i hovkapseln är gjord av hornrör som har sitt ursprung i kronbandet. Dessa hornrör hålls tätt tillsammans av en specialiserad ”mellanhornsvävnad” (Intertubular horn) som fungerar mycket likt ett superklister.

Går vi djupare in i väggens matrix, finner vi horn som produceras av lamellerna som blandas med de nybildade hornrören. Denna ihop-blandning sker strax nedanför kronbandet, i den del som täcks av det periople (”nagelbandet”). Periople är känd som stratum externium och har till uppgift att skydda den nyligen bildade hovväggen.

Fortsätter vi inåt, minskar förhållandet hornrör – ”mellanhornsvävnad” (horn producerat av lamellerna tills vi når det område av matrixen, känd som stratum internum, också kallat den inre hovväggen, ofta beskrivet som ”the water line” (vita linjen sv.) är mycket mer följsam än yttre väggen, och är väl lämpad för distorsion (hovkapselns förvrängning under steget) utan att gå sönder. Den allra innersta väggen är lätt identifierad genom sin brist på pigment. Forskning har gett starka bevis på att de intertubulära hornen i innerväggen har sitt ursprung vid lamellagret inuti hoven, och växer från insidan och ut, blandar sig med hornrören i yttre hovvägg och formar så matrixen. De friskaste av hovar består av en stark matrix av de båda horntyperna.

Den innersta hovväggen ha färre hornrör är mycket mer formbar än den yttre väggen.

Den innersta hovväggen (stratum internum) fungerar som en bufferzon mellan de känsliga vävnaderna ”foten” (den inre hoven) och den kompakta matrixen i hovkapseln (stratum medium).

När hoven förvrängs (i rörelsen), är det innerväggens uppgift att absorbera mycket av det tryck som hävstångskrafterna skapat i yttre hovväggen under steget.

Vår forskning pekar ut dålig matrixing som den primära orsaken till återkommande hovväggs-sprickor, hovväggs-separationer och bärrandsröta.


Orsak och verkan

Efter mycket forskning, är den logiska slutsatsen att hovväggs-avvikelser är vanligast hos hästar där korrekt fot (inre hov) funktion saknas. Vikten av rätt balans och förvrängning (distorsion, rörelse i hovväggen) är mycket viktigt för korrekt fot (inre hov) funktion och den resulterande matrixen.

Som sagt, matrixen som kännetecknar en frisk hov, börjar straxt nedanför kronbandet, i det område som täcks av periople, och växer nedåt mot marken. Det finns flera orsaker till dålig matrix, och ofta är det en kombination av orsaker:

• Brist på distorsion (förvrängning), vanligtvis genom skoning elelr brist på rörelse
• Obalans som resulterar i felaktig distorsion.
• Dålig hydrering (lätt uttorkning), leder till surhet och PH obalanser.
• Näringsbrister och vitamin/mineralobalanser
• Försvagat immunsystem, ofta infektion i periople och hovväggen.
• Skadad periople, orsakad av toxiner (toxiska hovomslag, schampo, oljor) eller skador.

Matrixing sker också i andra delar av hovkapseln, innefattar lamellranden, strålen och sulan. Närhelst de nödvändiga mekanismerna för rätt matrixing saknas, kan områden infiltreras av bakterier och andra mikroorganismer, detta leder till dåligt horn (hovsprickor, separationer, bärrandsröta, strålinfektioner, sulsprickor)

Balans kan spela stor roll i hovväggens friskhet. En svag matrix, kopplad med obalanser i skoningsprocessen, orsakar överbelastning på hovväggen som leder till sprickor.

Behandling

Nu när vi har en bättre förståelse vad som orsakar problem i hovväggen, vad kan vi då göra för att bota eller ännu hellre förhindra att de uppstår? Med kunskapen om att miljömässig stimulans (distorsion- förvrängning, rörelse i hovväggen) är det som skapar en frisk matrix inne i hoven kan vi utveckla en behandlingsplan för att bota existerande problem och utveckla förebyggande strategier för att förhindra framtida problem.
Först och främst, använd ett hov desinfektionsmedel för att bli av med de skadliga bakterierna. Jag rekommenderar starkt en produkt som heter Clean Trax. Clean Trax är ett djupt inträngande hovrengöringsmedel som ofta är effektiv i en behandling. Följ upp med Silvetrasol Hoof & Wound Wash, vårt icke- nekrotiserande antibakteriella lösning. Jag rekommenderar att avstå från produkter som innehåller formaldehyd, blekmedel eller andra nekrotiserande ingredienser.

Du har kanske kommit till slutsatsen att jag uppmuntrar skolöst för att återfå frisk matrix och för en hov med hovväggsproblem finns inget undantag. Jag har framgångsrikt behandlat tåsprickor, hovväggsseparationer och bärrandsröta skolöst i många år nu. Jag, likt många hovslagare, har testat resektioner, hovklister, tråd och korrigerande skoning.

Missförstå mig inte, det finns tillfällen då foten (inre hov) har mist så mycket vävnad att det enda som måste till är att stabilisera hovkapseln. Vi har nu Energetic Brand Perfect Hoof Wear för fall där det behövs stöd. En balanserad fot (inre hov) som exponeras för rätt stimulans (distorsions) så den får tillbaka en frisk matrix kommer troligen inte att utveckla allvarliga hovväggsproblem.

Vad är då den rätta miljömässiga stimulansen frågar du? Motion! Leda hästen över ojämna ytor kommer att göra underverk för hästar med svag horn-matrixing. En balanserad hov tillåter korrekt distorsion, vilket i sin tur ger det nödvändiga tryck som behövs för att rätt tillväxt och matrixing kan ske. Det räcker ofta med att ta en 20 minuters promenad för hand per dag under 8 veckor för att producera en synligt frisk tillväxt av stratum intermedium (innersta hovväggen). Noteras ska att det tar flera månader för hovväggen att till fullo matrix (få frisk hopflätning av strukturerna i hoven, uppifrån och ner till marken), eftersom matrixen skapas alldeles nedanför kronbandet och måste växa till marken innan det blir fullt synligt.

Fodrets inverkan

Se over din foderstat. En välbalanserad diet gör mycket för att utveckla frisk matrix inuti hovkapseln. Det är bäst att konsultera med din veterinär om vilka behov det finns för din häst då behoven kan variera mellan olika platser.

Oavsett vilket foderprogram du valt till din häst är hydration den viktigaste faktorn för att utveckla frisk matrix. Hovväggssprickor, separationer som uppstår på tidiga våren är tecken på mild kronisk uttorkning som resulterar i dålig matrix.

Sammanfattning

Din roll som välinformerad hästägare är att erbjuda en torr och ren miljö som främjar utvecklingen av friska hovar. Börja med en välbalanserad hov, behandla infektioner, och erbjud en välbalanserad diet och mycket rörelse. Allt detta bör göras medan din häst är barfota. Jag hoppas att den här artikeln hjälper dig att säga till dig själv att du är “Shoeless not Clueless!”(skolös inte rådlös!)

Artikeln finns i original på equinepodiatry.com

WWW.HOVBALANS.COM