Varför ska man ta digital puls?

Copyright KC La Pierre.
Översatt med författarens tillstånd.

Vad är digital puls? I det här fallet betecknar digital puls hästens fot och puls refererar till pumpningen a blod genom en artär eller ven in i eller ut från foten. För att vara mer exakt refereras pulsen till det som kallas V.A.N anordningen. V.A.N står för Ven, Artär och Nerv.

V.A.N beskriver den fysiska strukturen hos de vaskulära vävnaderna som ligger på en specifika plats i hästens led.

Om du placerar fingrarna på framsidan av leden, mitt emellan kronbandet och karleden och sakta för fingrarna mot ledens insida, kommer de att glida i i en grund fördjupning. Det är här du ska ta den digitala pulsen.

Den digitala pulsen är en tillförlitlig indikator på vad som händer inuti
blodkärlen i foten, och om inflammation förekommer innan för hovkapseln.

Normalt kan det vara svårt att lokalisera puls inom V.A.N när hästen vilar, då den är mycket svag, på grund av att det systoliska trycket (arteriella blodrycket som skapas genom hjärtats pumpning) är relativt lågt i detta läge.
Med ökad motion och den åtföljande ökningen i blodtryck, känner man lättare pulsen. Du ska inte försöka identifiera puls-takten utan snarare puls-trycket.

Vaskulaturen i hästens fot är unik på flera sätt: För det första så har venerna i foten inga venklaffar. Venklaffar förhindrar tillbakaflöde av blodet i venen.

För det andra finns inga A.V.A`s (Arterial Vascular Anatomis), som beskrivs som förbi-kopplingar, som tillåter blod att shuntas från en artär direkt till ven, förbi de fina kapillärerna.

I brist på dessa funktioner påverkas kärlsystemet, som finns mellan inre fot och hovkapseln, fort på förändringar i cirkulationen.

Förändringar i cirkulationen kan vara resultatet av en ökning i blodflödet eller genom begränsning av det vaskulära flödet orsakad av inflammation.
Det är mycket viktigt att du bestämmer vilken av de två som kan förekomma.

Båda orsakerna kan ge ökad puls i V.A.N anordningen. Ökat blodflöde är i de flesta fall en bra sak, medan inflammation kan resultera i oförmåga för blodet att på rätt sätt komma in i foten, är en dålig sak.

Restriktion i blodflöde, på grund av inflammation, kan leda till blod som shuntas av A.V.A`s som finns i kronranden ovanför. Med blod som shuntas från artärerna till venerna innan det når in i foten, kan man känna att trycket ökar i V.A.N.

Det är säkert att säga att hälta följer vanligen vid inflammation i foten.
Dessutom känner du en värmeökning när du lägger handen på hovkapseln. ,

Om du känner en tryckökning men ingen värme eller hälta är det troligt att tryckökningen är relaterad till ett ökat blodflöde. Du bör vara medveten om att det är en fin linje mellan ökad cirkulation och inflammation. Orsaken till vaskulär dilatation (utvidgning av kärlen) kan också resultera i inflammation.

Rådet till dig är att du lr dig ta din hästs digitala puls och tar dig tid att observera pulsen varje morgon innan du tränar din häst. Gör så under minst en vecka.

Jag graderar DP på en skala från 0/3 där 0 är normalt. Om jag har svårt att hitta pulsen värderas den till 0.

Om pulsen känns svag värderas den till 1.

Känns pulsen lätt blir det en 2.

Och är det stort motstånd, tryck blir det 3.

Du bör kolla din häst när den är frisk för att etablera en baslinje. Om du efter en vecka finner att det är normalt för din häst att ha en svag puls så är svag puls normalt och värderas till 0.

Det möjliggör för dig att upptäcka förändringar cirkulationen inuti foten på din häst.

Så här använder du din baslinje.

0 – Normal, ingen oro.

1 – Övervaka dagligen för förändringar. Ingen särskild förändring i de dagliga rutinerna.

2 – Hästen ska inte motioneras och veterinär bör tillkallas.
3 – Nödsituation. Din veterinär bör se hästen så fort som möjligt.

Jag behandlar inte alltid för inflammation när jag har 2 eller ens 3. Förs vill ja se om det kan finnas en böld som håller på att utvecklas. Behandla för inflammation kommer att hindra böld-processen. Bölder måste ofta ha sin gång och antiinflammatorisk kan stoppa den processen och leda till komplikationer längre fram.

Om du är osäker är det alltid bäst att kontakta din veterinär.

I ett kommande nyhetsbrev kommer jag ta upp hur man kan identifiera och behandla olika typer av bölder som hästarna lider av. Men till dess llär dig ta digital puls och etablera din hästs baslinje.

Översatt med författarens tillstånd.

Originalartikeln finns på www.equinepodiatry.com

WWW.HOVBALANS.COM