Kan hästen vara allergisk mor våren?

När våren närmar sig ser många fram emot att börja rida mer och tankar på sköna långritter.

Men för många andra är våren istället en källa till oro. Oro över laminitis och fång.

Med vårregnet kommer frodiga betesmarker och fruktan för fång.

Våra studier har hjälpt oss att bättre förstå den ökande förekomsten av fång på våren.

Det är min övertygelse att många hästar lider av stress över vintern och att effekterna av den blir inte synliga förrän på tidig vår.

Låt mig förklara. Symtom som associeras med laminitis och fång är kopplade till elastosis. Elastosis är helt enkelt en förlust av elasticitet i hästens bindvävnad. När vi talar om hästfoten kallar vi det Equine Digital Elastosis eller EDE.

Jag upprepar ständigt vikten av god hydrering men vår forskning bygger på fakta och inte en myt. Elastosis är endast ett symtom på toxicitet till följd av mild kronisk uttorkning.

Låt oss titta på några fakta. Den genomsnittliga hästen kräver ett minimum av 32 – 41 liter vatten (7-9 gallon eng.) per dag för att hålla sig frisk i en idealisk miljö. Många hästar har spenderat de senaste månaderna stressade av låga temperaturer, kortare dagar och mindre motion.

Även om många druckit vad man kallar bra så är frågan som behöver ställas ökade de sitt vattenintag tillräckligt för att klara vinterns påfrestningar? Många hästmänniskor vet att fodra upp högivan på vintern för att hjälpa hästen upprätthålla kroppsvärmen. Med denna ökning av hö krävs samtidigt en ökning av vatten. Om vi är uppriktiga så vet vi att de flesta hästar dricker mindre på vintern.

Så vad betyder då allt det här? Min häst dricker mer nu när vädret blir varmare och jag rider mer, så vad är problemet?

Vad som kan ske vid bara en mindre begränsning av vattenintaget, låt säga några liter mindre vatten per dag under flera månader.

Jo, problemet är att mild kronisk uttorkning kan leda till höga halter av natrium i blodet.

Många hästar utfodras med bearbetat foder och tillskott utöver hö under vintern och kan bli utsatta för överkonsumtion av natrium klorider. Natriumklorider eller salter är vanliga i de flesta foderransoner och kosttillskott.

Mild uttorkning med överkonsumtion av natriumklorid kan leda till salt-toxicosis, ett potentiellt allvarligt tillstånd. Vid en liten minskning av vatten under tillräckligt lång tid så anpassar sig hästens hjärna till kroppens tillstånd av hypernatremi (höga natriumnivåer i blodet) och hyperosmolaritet (lätt de-hydrering, uttorkning min kommentar).

Adaptiva reaktioner i hjärnan innefattar osmotiska osmolyter (osmolyter spelar roll för att upprätthålla cellvolym och vätskebalans inom celler) som motverkar den osmotiska obalansen ; en ny osmotisk jämvikt etableras.

Mild kronisk uttorkning kan resultera i en mild form av detta tillstånd. Tecken på toxicitet och osmotiska obalanser kan ses när snabb de-hydrering inträffar. Några av dessa symtom är mild elastosis; nedbrytning av hornets integritet, hov och hudinfektioner, oregelbundna fettdepåer och ledvärk.

Hur kan du hjälpa din häst i
övergången till våren om din häst nu har en mild form av toxicitet
associerad med minskat vattenintag under vintermånaderna?

Börja långsamt öka vattenintaget.
Men hur kan vi göra det? Vi kan leda hästen till vattnet men… Det finns
produkter som kan hjälpa till att uppmuntra hästen att dricka mer och
nej, det är inte elektrolyter (salter). Institutet IAEP utvecklade
Hydropathics HD som utvecklats för att uppmuntra drickandet och hjälpa
till att korrigera osmotiska obalanser, genom att utnyttja lämpliga
homeopatiska medel, som stöd i avgiftning. HD står för hydrate och
avgifta.

Nu är tiden för att avgiftning och re-hydrering (återfukta). Om
natriumnivåerna i blodet är balanserade och gifterna elimineras är det
mindre troligt att hästen får problem med övergången till våren.

Copyright © KC La Pierre 2011

Orginalartikeln finns på www.equinepodiatry.com

WWW.HOVBALANS.COM