Vad är Applied Equine Podiatry (AEP) ?

AEP
skiljer på fot och hov – då inre foten är mer än sina delar, varje
vävnad har sin funktion och samarbetar med de andra i det som
tillsammans med yttre horn, hoven, skapar den tredimensionella
dynamiska hovbalansen.

AEP innebär att inhämta kunskap och fördjupa sig i hur hoven och foten inuti hovkapseln fungerar och verkar. Med den kunskapen är det lätt att definiera vad som är en frisk hov. Att
aldrig sluta fråga sig “varför”? Genom att använda den kunskapen är det
lätt att förstå hur och varför en verkningsmetod, hästskor eller hur
vilken annan miljöaspekt som helst, kommer att påverka hoven och vad
resultatet kommer att bli.

Verkningen i sig skapar
en tredimensionell och funktionell balans mellan hovkapseln och foten
inuti. Det i sin tur ger kommer att medföra korrekt stimulus inne i
foten och med tiden och med respekt för hovens status i tiden, att
resultera i en frisk fot med större prestanda.

Det mest grundläggande i hästens fotvård kan sammanfattas så här:

“Kärnan
i Equine Podiatry är det samvetsgranna studiet av hästens fot,
att alltid strävar efter att exponera den för KORREKT omgivande
miljö-stimuli, göra allt för att främja god struktur och funktion, när vi gör i framsteg i att uppnå hög prestanda.
Det är att acceptera det faktum att hästen har den medfödda förmågan
att läka sig själv, och att domesticeringen av hästen har orsakat
obalans och brutit den gyllene regeln “inte skada.” (KC La Pierre)

* Orsaka ingen skada. Detta kommer först och för att inte orsaka skada så måste vi veta vilka vävnader som gör vad inuti foten och hur krafter och hemodynamik verkar i foten.

* Arbeta alltid för att återfå friska vävnader i hoven.

* Kom ihåg den 5-dimensionella balansen och lägg till tiden det tar att återfå friska vävnader.

* Borttagande av horn sker endast för att placera hovkapseln tryggt tillbaka i jämvikt.

* Struktur (vävnader) + Funktion = Hovens prestation. Vad hoven klarar av att prestera.

* Hästens har en inneboende förmåga till självläkning FÖRUTSATT att den får korrekt miljö och vård.

* Korrekt tryck är stimulansen för korrekt tillväxt.

*
Använd tiden som en dimension i behandlingen av hästens fot. Hästen har
en häpnadsväckande förmåga att läka. Finns inte tid, disciplin eller
tillräckligt med intresse att erbjuda det som krävs är det bättre att
hästen fortsätter vara skodd, förutsatt att du anlitar en duktig
hovslagare.

WWW.HOVBALANS.COM