Frågan är inte om din häst kan gå barfota eller inte utan om hovarna är friska nog för det arbete du vill den ska göra.

Innan du tar av hästen skorna för en järnfri tillvaro…

För det första är det inte bara att bara att ta av hästskorna och verka de “naturligt”. Lika viktigt är att ta hänsyn till hästens hela miljö.
Och vad är då miljö? Det första många tänker på hagen och stallet men
miljö är så mycket mer. Tänk istället på dina fem sinnen och gör dig en
bild av hästen

 • Vad äter din häst? En häst kan utveckla magsår
  väldigt fort och ett sätt att förhindra det är att ge hästen tillgång
  till grovfoder 24 timmar om dygnet. Höga sockerhalter i höet i
  kombination med magsår kan bidra till equine elastosis (EDE). Av
  yttersta vikt är också hydratiseringen (vätskebalansen). Din häst bör
  dricka 30 – 37 liter per dag. Årstidförändringar kan utlösa metaboliska
  obalanser som kan utlösa mild equine elastosis.

 • Lösdrift 24 tim per dygn är en idealisk miljö men
  olyckligtvis har många av oss inte ideala förhållanden för utedrift
  dygnet runt. Det är sant att hovar behöver ständig rörelse för att bli
  friska och läka men denna rörelse måste ske kontrollerat så den inte
  skadar hoven genom att överskrida dess användbarhet på spektrumet.

 • Tänder. Regelbunden och korrekt tandvård är absolut
  nödvändigt och metoderna ska vara de som balanserar käken och TMJ (
  Temporomandibular Joint, käkledssyndrom). Obalans i käken och TMJ
  resulterar i felaktig utveckling av din hästs topplinje, ryggen,
  Asymmetriska rörelser och obalanserat slitage och felaktig utveckling av hoven.

 • Rörelse: Ryttarens påverkan, rätt sadeltillpassning
  och ordentlig motion är nödvändigt för rätt hovutveckling. Hästen
  kommer alltid at röra sig på det sätt som är bekvämast möjliga och
  smärta eller ryttarobalanser kommer att resultera i dålig
  hovutveckling. Vid institutet undervisas i vad ”fysiologisk
  sekvensering” innebär och varför den är viktig och hur du kan använda
  den för att förbättra din hästs prestation totalt sett. Kortfattat:
  Ställ frågan varför? I flera led för att komma fram till grundorsaken
  till problemet.

 • Korrekt form. Appied Equine Podiatry institutet har
  haft utmärkta resultat genom att använda barfota eller ”skolöst” vid
  rehabilitering av fånghästar till full sundhet och användbarhet. HPT
  balanserar hoven till foten inuti vilket ger mindre belastning på känsliga vävnadsstrukturer i hoven.
  Rätt överrullning och traktplacering (rätt konformation) uppnås med
  sundhet som resultat. Applied Equine Podiatry är mer än en s.k mustangroll
  och att förkorta tån. Vi fokuserar på att stimulera foten inifrån
  genom att ändra den grundläggande konfirmationen som förändrar
  horrörens riktning överallt så att en ny korrekt hov framträder inifrån.

 • Tid: På grund av den skada och förlust av friska
  vävnader inuti den nyligen avskodda hoven är tidsdimensionen en viktig
  del för övergången till barfota. Tiden det tar beror på hur allvarlig skadan är och hur väl du kan skapa en miljö som främjar läkning.
  Hur friska de inre vävnaderna ser ut, grundfundamenten i hoven, måste
  bli friska om du ska ha något hopp om att det ska växa ut horn av hög
  kvalité, hårda hovväggar och en hovkapsel med den rätta formen som krävs
  för prestation.

 • Även om det här låter osäkert är sanningen den att ingen kan
  förutsäga hur lång tid det tar för din häst att uppnå maximal prestanda
  efter att skorna tagits av. Tar det längre än 12 månader är det troligt
  att vi missat något. Det betyder inte att svaret är att sätta på skor
  igen, den traditionella hästskon hämmar korrekt fotfunktion och hoven
  kommer inte få en chans att läka. För att upprepa vad en berömd tränare
  ofta säger: ” Att helt ignorera fakta kan ofta resultera i förlust av
  många användbara levnadsår för hästen”.

 • Poly Wrap är ett bra redskap när du behöver
  skydda OCH ge rätt stimulans för att återfå friska vävnader snabbare på
  den känsliga nyligen avskodda hoven. Perfect Hoof Wear stabiliserar en svag hovkapsel men tillåter ”kontrollerad” rörelse.
  Det ökade trycket stimulerar celltillväxt. Tyvärr fungerar de inte att
  ha på vintern i Sverige då de blir för hala men de andra årstiderna går
  bra. Men man kan också välja Sole Mates eller HQ hovstimuleringssulor för att ge hovutvecklingen en skjuts och/eller ge hästen högsta möjliga bekvämlighet. Smärta motarbetar läkande!

 • Hovboots är egentligen inte ett
  rehabiliteringsredskap (som inte heller järnskon är) men skyddar
  hovarna mot överbelastning och för hårda stötar. Men tänk på att för en
  mycket svag hov kan rörelsen i hoven ändå blir för stor med ömhet som
  följd. En omgång eller två med Perfect Hoof Wrap är optimalt i början
  för sådana hovar.

 • Är du ute efter riktig top-prestanda kan du inte fuska på något område.

 • Underlag: Vill du rida på hårt underlag så måste
  hästen få gå på hårdare underlag. Tänk att hovens bakre del har sitt
  ursprung i brosk. Brosket får inte sin näring direkt från
  blodförsörjningen utan via trycket på omgivande vävnad. Det är alltså
  viktigt att hovens rörelse är korrekt så att trycket blir
  ändamålsenligt. Enbart ökad cirkulation gör inte så mycket till för att
  få tillbaka korrekt konformation och friskhet i fotens bakre del.
  Silvetrasol, Trush E och Sole cleanse kan hjälpa till att hålla hoven
  hårdare.

Kom ihåg att det viktga inte är om
hästen kan gå barfota eler inte – utan om hovarna är frisk nog för det
arbete den förväntas klara av ! Och det är där du ska lägga ditt krut –
hur kan jag få friskare hovar?

WWW.HOVBALANS.COM