Vad innebär det att ha sin häst utan järnskor?

En
frisk och stark skolös hov är en fröjd att se och ha. Men det krävs en
del – både kunskap och tid och professionell hjälp och har du inte det
så måste du skaffa dig det. En bra hovbalansering är ett måste och sen
är det resten. Men de som fått resultat av mödan tycker oftast det är
det värt. Friska starka hovar-finns det något vackrare ;-).

 • Att du har mer intresse och disciplin än genomsnittet för din hästs hovar.
 • att du vill vara mer delaktig i skötseln av din hästs hovar.
 • Att du vill lära dig mer om hovar, hur de fungerar och vad du kan göra för att stödja en sund utveckling och funktion.
 • Att veta att ju högre krav du har på din hästs prestation – desto
  högre krav på dig själv vad gäller balansering och skötsel av hovarna.
 • Att du anpassar balanseringsintervallerna beroende på krav och behov. Det kan variera, här följer en grov skiss:

– toppresterande häst se över balansen var 4.e vecka
– en “normal” fritidshäst 6-8 vecka
– vintertid var 8:-e vecka
– en nyss avskodd häst bäst en gång i månaden, de första 3-4 månaderna,
för att stabilisera den nya balansriktningen.

– du är medveten om att en nyligen avskodd hästhov kan vara känsligare
för infektioner och behöver extra uppmärksamhet och skötsel tills en
stabilare och friskare hovkapsel vuxit ner.

 • Att du tänker mer på din hästs miljö; att vandra runt i lera flera månader om året motarbetar frisk hovutveckling.
 • Du vet att söka vägar på hur just du, under de förhållande du har
  för din häst, kan förbättra på något sätt. Minsta lilla förbättring är
  positivt.Det kan vara att man grusar upp vissa områden, att man har
  hästen ute några timmar till eller, ja faktiskt, mindre också – om man
  har utedrift i lera så kan det vara bra att ställa i stall, på bättre
  underlag några timmar. Rida mer, sköta hovarna oftare, se äver
  foderutiner etc.
 • Att du snabbare upptäcker om något är på gång i hoven, då ingen
  järnsko maskar ev. problem som gör att problemet kan utvecklas till en
  skada innan det upptäcks.
 • Du vet att en barfotahov visar snabbare om något icke önskvärt sker och kan därmed tas han om snabbare.
 • Du vet att vara uppmärksam på hur mycket hovarna klarar av
  påfrestningar i dagsläget så du inte överskrider dess förmåga med
  överansträngda hovar som följd.
 • Du inser att du måste skydda din hästs hovar om de inte klarar de
  krav du har – fast de är friska. Precis som vi kan anses friska fast vi
  inte skulle klara ett maratonlopp tex så kan hovarna vara friska men
  inte tillräckligt starka för att klara de krav du ställer.

Vad är belöningen med att ha välbalanserade, välskötta, fungerande och järnfria hovar?

 • Att på sikt får hästen friskare och starkare ben och hovar och med det
 • färre veterinärbesök, relaterade till hoven och hovbalansen.
 • bättre rörelse och gång
 • säkrare steg och grepp
 • bättre muskeltonus
 • halkar inte som med järnskor
 • inga tappskor
 • inga sömstick

Känner du att barfota inte är något för dig – finns olika
orsaker – och du inte kan eller orkar vara så diciplinerad som krävs så
är det bästa att anlita en duktig hovslagare som både kan balansera
hovarna väl och utföra en korrekt skoning. Helst en hovslagare som är
intresserad av friska hovar och inte enbart av att till varje pris sömma en sko.

På det viset kan du minska på det “onda” som skon utgör.


WWW.HOVBALANS.COM